Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

RADNI TEKST IZMENA USTAVA RS: Objavljeni svi komentari na ustavne izmene


Ministarstvo pravde objavilo je na svojoj internet prezentaciji (https://www.mpravde.gov.rs/tekst/18323/komentari-na-radni-tekst-amandmana-ministarstva-pravde-na-ustav-republike-srbije.php) sve komentare koji su tokom drugog kruga javne rasprave dostavljeni na Radni tekst izmena Ustava Srbije u oblasti pravosuđa.

Na adresu Ministarstva pravde pristiglo je ukupno 34 komentara od strane organizacija civilnog društva, strukovnih udruženja, državnih organa, profesora, advokata, kao i građana.

Ministarstvo podseća da je drugi krug javne rasprave počeo 22. januara, kada je Ministarstvo pravde na svojoj internet prezentaciji objavilo Radni tekst amandmana Ministarstva pravde na Ustav Republike Srbije u delu koji se odnosi na pravosuđe i trajao je do 8. marta.

Tokom drugog kruga javne rasprave održana su četiri okrugla stola u Beogradu, Novom Sadu, Nišu i Kragujevcu, na kojima su zainteresovani mogli da iznesu svoje stavove, kritike i sugestije. U isto vreme Ministarstvu pravde su dostavljana mišljenja, komentari i sugestije i pismenim putem.

Ministarstvo ukazuje da će nakon usaglašavanja Radnog teksta ustavnih amandmana biti sačinjen Nacrt koji će biti prosleđen Venecijanskoj komisiji, bez čijeg pozitivnog mišljenja se neće ići u dalju proceduru usvajanja.

Izvor: Vebsajt Ministarstva pravde, 13.03.2018.
Naslov: Redakcija