Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

PREDLOG ZAKONA O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O VODAMA: Propisana je obaveza uvođenja plana upravljanja vodama, koji će biti implementirani u urbanističke i planske akte. Predviđa se i da se dosadašnja naplata naknade za odvodnjavanje vrši preko vodoprivrednih preduzeća, umesto preko Poreske uprave. Predlog zakona u skladu je sa Direktivom EU o zaštiti životne sredine, koja se odnosi na prečišćavanje i način ispuštanja otpadnih i komunalnih voda


Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o vodama usklađen je sa propisima iz evropskog zakonodavstva, njime se garantuje dobar status voda, ali i zadovoljavanje potreba građana.

Predlogom zakona predviđeno je uređenje zaštite voda od zagađenja i organizaciju upravljanja vodama na nivou slivova. Predlogom zakona nisu predviđeni novi nameti.

Obrazlažući Predlog zakona ministar poljoprivrede i zaštite životne sredine, Branislav Nedimović, je rekao da se njime potpuno uvodi red u tu oblast. Dosadašnja zakonska rešenja predviđala su podeljenu nadležnost u pogledu prevencije i sanacije, što je sada rešeno. Propisana je i obaveza uvođenja plana upravljanja vodama, koji će biti implementirani u urbanističke i planske akte.

Predviđa se i da se dosadašnja naplata naknade za odvodnjavanje vrši preko vodoprivrednih preduzeća, umesto preko Poreske uprave. Naglasio je i da su predložena rešenja u oblasti upravljanja vodama u skladu i sa Direktivom Evropske unije o zaštiti životne sredine, koja se odnosi na prečišćavanje i način ispuštanja otpadnih i komunalnih voda.

Nedimović je naglasio i da će uskoro biti pripremljen novi Zakon o vodama prema kome se ne može ozakoniti nijedan objekat izgrađen pored vode, ako to urbanistički uslovi ne dopuštaju.

Izvor: Vebsajt Tanjug i Narodna skupština, 12.12.2016.
Izvod iz vesti, Naslov: Redakcija