Zastava Bosne i Hercegovine
Email Print

OTVORENA PITANJA PRAKTIČNE PRIMENE ZAKONA O OPŠTEM UPRAVNOM POSTUPKU: Paragraf organizuje vebinar 26. maja 2022. godine


Kompanija Paragraf organizovaće, 26. maja 2022. godine, vebinar na temu “Otvorena pitanja praktične primene Zakona o opštem upravnom postupku”.

Vebinar ima za cilj da:

 • Pomogne razumevanju odnosa Zakona o opštem upravnom postupku sa posebnim upravnim postupcima
 • Ukaže na praktičnu primenu odredaba Zakona o opštem upravnom postupku na upravne ugovore i odlučivanje (organa državne uprave i jedinica lokalne samouprave, javnih preduzeća i ustanova) o prigovoru povodom načina pružanja javnih usluga
 • Otkloni dilemu kada se prema Zakonu o opštem upravnom postupku donosi procesno rešenje, a kada zaključak
 • Približi primenu odredaba o odgovoru prvostepenog organa povodom uložene žalbe
 • Učesnicima vebinara razreši sve dileme u vezi sa primenom Zakona o opštem upravnom postupku, putem mogućnosti postavljanja pitanja direktno predavaču na samom predavanju

Polaznicima će u elektronskom obliku biti blagovremeno obezbeđeni odgovarajući stručni materijal radi ostvarivanja što efikasnije i kvalitetnije komunikacije u okviru vebinara, odnosno kako bi mogli unapred da postavljaju pitanja ili iznesu svoje komentare.

Vebinar je namenjen licima koja u svakodnevnoj praksi primenjuju Zakon o opštem upravnom postupku: državnim službenicima, službenicima zaposlenim u jedinicama lokalne samouprave (opštine i gradovi), licima koja primenjuju Zakon o opštem upravnom postupku u stručnim službama u komunalnim javnim preduzećima, javnim ustanovama, kao i drugim organima i organizacijama koje u upravnom postupanju odlučuju u upravnim stvarima od neposrednog interesa za građane i pravna lica.

Teme vebinara:

 • Odnos Zakona o opštem upravnom postupku i posebnih upravnih postupaka
 • Praktična primena odredbe Zakona o opštem upravnom postupku o upravnim ugovorima
 • Odlučivanje (organa državne uprave i jedinica lokalne samouprave, javnih preduzeća i ustanova) o prigovoru povodom načina pružanja javnih usluga
 • Kada se prema Zakonu o opštem upravnom postupku donosi procesno rešenje, a kada zaključak
 • Primena odredbe o odgovoru prvostepenog organa povodom uložene žalbe

Predavač:

 • Prof. dr Stevan Lilić - redovni profesor upravnog prava

Detaljne informacije o vebinaru (način prijave, informacije u vezi sa kotizacijom i ostale korisne informacije) možete saznati na stranici “Otvorena pitanja praktične primene Zakona o opštem upravnom postupku“.

Izvor: Redakcija Paragraf Lex, 13.04.2022.