Zastava Bosne i Hercegovine
Vebinar

Otvorena pitanja praktične primene Zakona o opštem upravnom postupku


Datum i vreme održavanja vebinara:

26.05.2022. u 9:50hPrijavite se

Opis vebinara:

Vebinar ima za cilj da:

 • Pomogne razumevanju odnosa Zakona o opštem upravnom postupku sa posebnim upravnim postupcima
 • Ukaže na praktičnu primenu odredaba Zakona o opštem upravnom postupku na upravne ugovore i odlučivanje (organa državne uprave i jedinica lokalne samouprave, javnih preduzeća i ustanova) o prigovoru povodom načina pružanja javnih usluga
 • Otkloni dilemu kada se prema Zakonu o opštem upravnom postupku donosi procesno rešenje, a kada zaključak
 • Približi primenu odredaba o odgovoru prvostepenog organa povodom uložene žalbe
 • Učesnicima vebinara razreši sve dileme u vezi sa primenom Zakona o opštem upravnom postupku, putem mogućnosti postavljanja pitanja direktno predavaču na samom predavanju

Teme vebinara:

 • Odnos Zakona o opštem upravnom postupku i posebnih upravnih postupaka
 • Praktična primena odredbe Zakona o opštem upravnom postupku o upravnim ugovorima
 • Odlučivanje (organa državne uprave i jedinica lokalne samouprave, javnih preduzeća i ustanova) o prigovoru povodom načina pružanja javnih usluga
 • Kada se prema Zakonu o opštem upravnom postupku donosi procesno rešenje, a kada zaključak
 • Primena odredbe o odgovoru prvostepenog organa povodom uložene žalbe

Predavač:

Prof. dr Stevan Lilić
redovni profesor upravnog prava


Zašto da pratite Paragrafov vebinar?

Polaznicima će u elektronskom obliku biti blagovemeno obezbeđeni odgovarajući stručni materijal radi ostvarivanja što efikasnije i kvalitetnije komunikacije u okviru vebinara, odnosno kako bi mogli unapred da postavljaju pitanja ili iznesu svoje komentare.

Kome je vebinar namenjen?

Vebinar je namenjen licima koja u svakodnevnoj praksi primenjuju Zakon o opštem upravnom postupku: državnim službenicima, službenicima zaposlenim u jedinicama lokalne samoprave (opštine i gradovi), licima koja primenjuju Zakon o opštem upravnom postupku u stručnim službama u komunalnim javnim preduzećima, javnim ustanovama, kao i drugim organima i organizacijama koje u upravnom postupanju odlučuju u upravnim stvarima od neposrednog interesa za građane i pravna lica.


Kotizacija obuhvata:

 • Praćenje predavanja vebinara
 • Power point prezentacije predavača

Pogodnost za nove pretplatnike:

 • Ukoliko se pretplatite na jedno ili više izdanja kompanije Paragraf Lex stičete pravo na nižu, povlašćenu cenu za pretplatnike
 • Za više informacija o pretplati, pozovite na brojeve telefona:
PRETPLATNIK


4.900 RSD


NEPRETPLATNIK


7.900 RSD


Na cene kotizacija se zaračunava PDV po stopi od 20%


Zainteresovani ste?

Prijava za VEBINAR

NAPOMENA: Prijavom i uplatom jedne kotizacije dobijate pristup vebinaru na jednom uređaju

Podaci o učesniku

Pošaljite nam Vaše sugestije
Pogledajte ostala aktuelna Paragraf SAVETOVANJA i SEMINARE