Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

NACRT ZAKONA O KOMUNALNOJ MILICIJI: Komunalni milicajci će moći da pokrivaju više opština odjednom


Komunalni milicioneri će, pored službene uniforme, imati u pojedinačnim situacijama mogućnost da obavljaju poslove u civilu, rekao je državni sekretar u Ministarstvu državne uprave i lokalne samouprave Ivan Bošnjak.

Potreba za kvalitetnijim komunalnim redom je nesporna, ipak poslednjih dana polemiše se da li će se taj cilj postići izmenama nadležnosti komunalne policije.

Bošnjak je rekao da je javna rasprava o Nacrtu zakona o komunalnoj miliciji završena i prva stvar koja je ključna je promena naziva ove službe i samog zakona.

Objasnio je da je Zakonom o policiji ("Sl. glasnik RS", br. 6/2016, 24/2018 i 87/2018), koji je donet prošle godine u ovo vreme, definisano da samo pripadnici MUP-a i Ministarstva odbrane mogu nositi naziv policija, a da sve druge službe koje su nosile ovaj naziv, među njima i komunalna policija, moraju svoj naziv prilagoditi.

"I u regionu imamo naziv komunalni redari recimo, ali mi smo, na osnovu konsultacija unutar radne grupe, došli do zaključka da na osnovu ovlašćenja koje je komunalna policija imala do sada, a koja predstavljaju deo policijskih poslova, tradicionalni naziv milicija treba da bude vraćen kao naziv službe jedinice lokalne samouprave", kaže Bošnjak.

Na osnovu desetogodišnje primene Zakona o komunalnoj policiji ("Sl. glasnik RS", br. 51/2009) došlo se do zaključka da bi, radi ostvarivanja mogućnosti građana da budu zaštićeni u svojim sredinama i u odnosu na komunalni red i u odnosu na sveukupnu bezbednost, jedinice lokalne samouprave, opštine i gradovi, mogle da organizuju službu, ali po prvi put ta služba može biti zajednička za više opština, ukazao je Bošnjak.

"Odnosno, da se jedinica iz neposredno udaljenog grada za manju susednu opštinu može uputiti da obavlja poslove iz svoje nadležnosti i na teritoriji druge jedinice lokalne samouprave, što će predstavljati značajan napredak u radu i u održavanju komunalnog reda", kaže Bošnjak.

Što se tiče samih ovlašćenja, zakon je definisao oblasti delovanja, one se ne razlikuju mnogo u odnosu na prethodno rešenje, ali su bolje definisani način kandidovanja budućih pripadnika komunalne milicije, njihovo stručno osposobljavanje i usavršavanje, ovlašćenja koja će imati načelnik komunalne milicije, njihove relacije sa drugim subjektima unutar opštine i grada i striktno poštovanje pravila o radu, odnosno unutrašnje kontrole, pojasnio je Bošnjak.

"Bilo kakvo kršenje zakona vezano za ovlašćenja biće adekvatno sankcionisano", istakao je Bošnjak.

Komunalni milicioneri pored službene uniforme, jasnih oznaka, imaće u pojedinačnim situacijama mogućnost da obavljaju poslove i u civilu, kaže državni sekretar. Ističe da će to biti moguće u situacijama kao što je divlji taksi prevoz ili neovlašćena prodaja van mesta za prodaju.

Do sada su 22 grada iskoristila mogućnost da imaju komunalnu miliciju.

"Nedostatak poznavanja rada govori da su najkrupniji, neprijatni incidenti bili objavljeni kao deo postupanja komunalne policije i isticani kao primer prekoračenja ovlašćenja", kaže Bošnjak i dodaje da su istrgnuti iz konteksta.

Do sada je bilo propisano da na svakih 5.000 građana bude angažovan jedan komunalni policajac. Bošnjak ukazuje da je propisan minimalni broj od tri komunalna milicionera za jednu opštinu, a maksimalni broj biće uređen finansijama grada i opštine.

Izvor: Vebsajt 021, 10.03.2019.
Naslov: Redakcija