Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

ZAKON O RAČUNOVODSTVU: Pravna lica i preduzetnici dužni su da do kraja februara 2017. godine, za statističke i druge potrebe, dostave APR Bilans stanja, Bilans uspeha, Statistički izveštaj za poslovnu godinu koja je jednaka kalendarskoj i izjave o neaktivnosti. Izveštaji potpisani kvalifikovanim elektronskim potpisom zakonskog zastupnika, unose se u poseban informacioni sistem Agencije i dostavljaju Agenciji u elektronskom obliku


Za prve dve nedelje februara finansijske izveštaje Agenciji za privredne registre predalo je ukupno 3.359 preduzeća i preduzetnika. Većina njih je, osim zakonske obaveze da do kraja februara predaju izveštaje za takozvane statističke potrebe, istovremeno poslala i završne račune, za koje je rok 30. jun.

- Ukupno 2.704 obveznika predalo je obe vrste izveštaja, i za statističke potrebe, i redovne finansijske izveštaje za koje je rok do kraja juna - rečeno je u APR. - Od tog broja, njih 546 je iskoristilo novu mogućnost da uslugu dostavljanja plate direktno platnom karticom, preko sajta Agencije.

Firme i preduzetnici koji vode dvojno knjigovodstvo svoje finansijske izveštaje, potpisane elektronskim potpisom direktora, APR-u šalju isključivo putem posebne elektronske aplikacije. Iako se ova prva "tura" izveštaja za statističke potrebe šalje besplatno, APR je krajem januara uveo mogućnost direktnog plaćanja karticama preko svog sajta. To je znatno olakšalo plaćanje onim obveznicima koji su istovremeno poslali i konačne završne račune.

Direktor APR-a, Zvonko Obradović, prilikom uvođenja ove usluge istakao je da su se do sada naknade plaćale elektronskim bankarstvom, ali je postojao problem povezivanja elektronski podnetih izveštaja sa dokazom o uplaćenoj naknadi.

- Sada su naknade automatski povezane sa konkretnim finansijskim izveštajem, koji je poslat na obradu - objasnio je Obradović, i dodao da su otklonjene poteškoće kod korišćenja elektronskog potpisa.

Aktuelna aplikacija rađena je po najnovijim standardima, pa se mogu primati dokumenta iz inostranstava, iz zemalja koje su uvele takav potpis.

Izvor: Vebsajt Novosti, D. I. Krasić, 12.02.2017.
Naslov: Redakcija