Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

NACRT ZAKONA O UGOSTITELJSTVU: Svako izdavanje smeštaja na period kraći od 30 dana smatra se pružanjem ugostiteljskih usluga smeštaja


Ministarstvo trgovine, turizma i telekomunikacija, u periodu do 20. juna 2018. godine, sprovodi javnu raspravu o Nacrtu zakona o ugostiteljstvu.

Okrugli sto u okviru javne rasprave Nacrta zakona biće održan u saradnji sa Privrednom komorom Srbije u utorak 19. juna 2018. godine, od 10:00 do 12:30 sati, Resavska ulica br. 15, sala 1.

U periodu trajanja javne rasprave biće održana sednica Nacionalnog saveta za razvoj turizma koji će razmatrati i izjasniti se o predlogu zakonskog rešenja.

Imajući u vidu regulativu Evropske unije, regulativu razvijenih turističkih zemalja, stepen dostignutog razvoja turizma u Republici Srbiji, kao i zahteve ugostiteljske privrede, stvorili su se uslovi da se donese poseban Zakon o ugostiteljstvu kako bi se ta oblast sistemski regulisala.

Nacrt pomenutog zakona nastao je kao rezultat analize stanja na turističkom tržištu i sagledavanja problema sa kojim se suočavaju akteri ugostiteljske privrede.

Kao prioritetan zadatak u Nacrtu zakona definisana je potreba smanjenja sive ekonomije u ugostiteljstvu. Pomenutim Nacrtom uvodi se centralni informacioni sistem u oblasti ugostiteljstva i turizma kao jedinstven i centralizovan elektronski informacioni sistem, koji sadrži sve relevantne podatke o pružaocima usluga smeštaja i objektima za smeštaj, preko koga se vrši njihova evidencija i unose drugi podaci proistekli iz obavljanja ugostiteljske, nautičke i lovnoturističke, odnosno turističke delatnosti. Uređuje se i prikupljanje, držanje, obrada i korišćenje podataka o ličnosti, prava lica i zaštita prava lica čiji se podaci prikupljaju i obrađuju, ograničenja zaštite podataka o ličnosti i obezbeđenje podataka, na način propisan zakonom kojim se uređuje zaštita podataka o ličnosti. Takođe, Nacrtom zakona se propisuje da će se svako izdavanje smeštaja na period kraći od 30 dana smatrati pružanjem ugostiteljskih usluga smeštaja.

Uvode se znatne olakšice fizičkim licima, pružaocima usluga smeštaja u objektima domaće radinosti i seoskog turističkog domaćinstva. Naime, ukida se dosadašnja obaveza pružanja usluga preko posrednika, zatim paušalno plaćanje boravišne takse i druge olakšice.

Predloženi zakon usaglašen je sa važećim regulativama Evropske unije, Zakonom o inspekcijskom nadzoru ("Sl. glasnik RS", br. 36/2015) i Zakonom o opštem upravnom postupku ("Sl. glasnik RS", br. 18/2016), kao i sa Strategijom razvoja turizma Republike Srbije za period 2016 – 2025. godine ("Sl. glasnik RS", br. 98/2016).

Izvor: Vebsajt Ministarstva trgovine, 12.06.2018.
Naslov: Redakcija