Zastava Bosne i Hercegovine
Email Print

DONETE UREDBE ZA SPROVOĐENJE EKONOMSKIH MERA ZA SMANJENJE NEGATIVNIH EFEKATA PROUZROKOVANIH PANDEMIJOM KORONAVIRUSA: Implementacija propisanih mera počinje 13. aprila 2020. godine


Vlada Republike Srbije usvojila je pravni okvir za sprovođenje ekonomskih mera za smanjenje negativnih efekata prouzrokovanih pandemijom koronavirusa, a od ponedeljka svi zainteresovani mogu da se prijave za te mere, saopštio je ministar finansija Siniša Mali.

Mali je rekao da su usvojene tri uredbe, kao što je i obećano na predstavljanju Programa ekonomskih mera za smanjivanje negativnih efekata prouzrokovanih pandemijom COVID-19, dok će u četvrtak biti usvojene još dve uredbe.

On je naveo da je usvojena Uredba o fiskalnim pogodnostima i direktnim davanjima privrednim subjektima u privatnom sektoru i novčanoj pomoći građanima u cilju ublažavanja ekonomskih posledica nastalih usled bolesti COVID-19 ("Sl. glasnik RS", br. 54/2020).

Zatim, kako je dodao, Vlada je usvojila Uredbu o utvrđivanju programa finansijske podrške privrednim subjektima za održavanje likvidnosti i obrtna sredstva u otežanim ekonomskim uslovima usled pandemije covid-19 izazvane virusom SARS-CoV-2 ("Sl. glasnik RS", br. 54/2020), kao i Uredbu o postupku za izdavanje dužničkih hartija od vrednosti ("Sl. glasnik RS", br. 54/2020).

Implementacija ekonomskih mera koje su propisane ovim uredbama počinje već u ponedeljak. To znači da će svi zainteresovani već od tog dana moći da se prijave za korišćenje mera, i to kroz poresku prijavu, koju i inače popunjavaju.

Ministar je, govoreći o pomenutim uredbama, rekao da se jedna odnosi na podršku u smislu fiskalne politike i direktne pomoći privatnom sektoru, kao i na isplatu 100 evra građanima, druga na podršku privredi preko Fonda za razvoj, što je mera za očuvanje likvidnosti, a treća na dužničke hartije od vrednosti.

U ponedeljak će, kako je najavio, biti objavljen i poziv Fonda za razvoj za pomoć privrednicima u održavanju likvidnosti.

On je potvrdio da će od sledećeg četvrtka biti gotov i pravni okvir za garantnu šemu za podršku privredi, odnosno preduzetnicima, mikro, malim i srednjim preduzećima, i ukazao na to da je vrednost kredita koji će biti plasirani na taj način dve milijarde evra.

Ministar je objasnio da je to novac za koji će država garantovati, a on će biti na raspolaganju privrednicima već ovog meseca.

Takođe, kako je naveo, država sarađuje sa Udruženjem banaka i već su dogovoreni najpovoljniji uslovi, a u toku je komunikacija ovih finansijskih institucija sa svojim klijentima.

Sve uredbe stupile su na snagu 10. aprila, a početkom nedelje biće spremno i uputstvo za privrednike.

Mali je istovremeno najavio i da će do petka biti usvojen i pravni okvir koji se odnosi na poljoprivrednike.

Program ekonomskih mera, kako je podsetio, inače sadrži četiri mere - mere poreske politike, direktnu pomoć privatnom sektoru, mere za očuvanje likvidnosti i direktnu pomoć svim punoletnim građanima i vredan je 5,1 milijardu evra, odnosno 608,3 milijarde dinara.

Prema njegovim rečima, sva preduzeća u privatnom sektoru mogu da koriste mere propisane prvom uredbom koju je Vlada usvojila, pod uslovom da od 15. marta do danas nisu smanjivali broj zaposlenih za više od 10 odsto.

Mali je precizirao da pogodnosti iz ove uredbe mogu da koriste i preduzetnici koji su registrovali privremeni prestanak obavljanja delatnosti najranije na dan 15. marta, odnosno na dan proglašenja vanrednog stanja, što je bilo jedno od često upućivanih pitanja državi od strane privrede.

Ministar je, kada je reč o fiskalnim merama, odnosno o odlaganju plaćanja poreza i doprinosa, objasnio da se one odnose na privredne subjekte, uključujući i ogranke i predstavništva stranih pravnih lica.

Takođe, kako je dodao, odlaže se i plaćanje poreza i doprinosa na zarade i naknade zarada do 4. januara sledeće godine, a prilikom popunjavanja poreske prijave privrednici treba da kao datum početka plaćanja poreza stave pomenuti datum.

Popunjavanjem ove stavke, privrednici se automatski prijavljuju i za novčanu pomoć u iznosu od 30.000 dinara, naveo je Mali i precizirao da će plaćanje pomenute poreske obaveze početi od januara sledeće godine, na najviše 24 mesečne rate i to bez plaćanja kamate.

Prema njegovim rečima, odlaže se plaćanje i akontacije poreza na dobit pravnih lica za mart, april i maj ove godine do predaje konačne poreske prijave za porez na dobit pravnih lica za 2020. godinu.

Zatim, kako je rekao, prvom uredbom se reguliše i ukidanje PDV-a na one donacije koje su izvršene ka Ministarstvu zdravlja, Republičkom fondu za zdravstveno osiguranje, odnosno zdravstvenoj ustanovi u javnoj svojini.

Obveznik PDV ima pravo i na odbitak prethodnog poreza po osnovu tog prometa, a kada je reč o uplati bespovratnih novčanih sredstava iz budžeta, u iznosu od približno 30.000 dinara, na njih imaju pravo preduzetnik, preduzetnik paušalac, preduzetnik poljoprivrednik, preduzetnik drugo lice, pravna lica koja su razvrstana kao mikro, mala i srednja, precizirao je Mali.

On je ukazao na to da je jedno od najčešćih pitanja bilo i da li neko ko je samostalni preduzetnik, i nema zaposlenih, može da koristi ovu novčanu pomoć, a odgovor države je da može.

Takođe, ova mera se odnosi na lica koja sa poslodavcem imaju potpisan ugovor o radu, na određeno ili na neodređeno vreme, naveo je ministar i napomenuo da će isplata početi u maju, i ići u tri rate – maj, jun i jul.

Izvor: Vebsajt Vlade, 10.04.2020.
Izvod iz vesti, Naslov: Redakcija