Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

NACRT ZAKONA O UDŽBENICIMA: Mišljenje Agencije za borbu protiv korupcije o novoj verziji Nacrta zakona


Nova verzija Nacrta zakona o udžbenicima ne donosi potrebna poboljšanja u pogledu niza pitanja na koje je Agencija za borbu protiv korupcije ukazivala u više navrata, a koji se pored ostalog odnose na sukob interesa, izbor i praćenje udžbenika, te nedostatak kriterijuma za odlučivanje.

Na primer, predložena rešenja koja se tiču upravljanja sukobom interesa zasnivaju se, kao i u prethodnoj verziji Nacrta zakona o udžbenicima i važećem Zakonu o udžbenicima ("Sl. glasnik RS", br. 68/2015 i 113/2017 - dr. zakon - dalje: Zakon), na potpisivanju izjava lica o odsustvu sukoba interesa, umesto da se zakonskim odredbama detaljnije uredi postupak, odlučivanje povodom prijave da je lice koje učestvuje u postupku davanja stručne ocene, stručnog mišljenja, odnosno ekspertskog mišljenja u sukobu interesa, te propišu odgovarajuće sankcije u slučaju da se to utvrdi.

Imajući u vidu ranije primere zloupotreba prilikom izbora udžbenika, značajno je što je Nacrtom, slično kao i u važećom Zakonu, zabranjeno izdavačima da predškolskoj ustanovi, školi ili zaposlenima u ovim ustanovama učine donaciju, poklon i reprezentaciju. Međutim, ni nova verzija Nacrta zakona ne precizira šta se smatra donacijom, poklonom ili reprezentacijom, dok poseban problem predstavlja činjenica da, za razliku od važećeg Zakona, ne postoji bliža definicija predstavljanja udžbenika i reprezentacije male vrednosti, koji su, prema predloženom rešenju, dozvoljeni.

Pored pomenutih nedostataka, pojedine odredbe nove verzije Nacrta zakona sadrže i druge rizike korupcije, kao što su upotreba nepreciznih formulacija i davanje širokih diskrecionih ovlašćenja organima javne vlasti.

Agencija za borbu protiv korupcije smatra da je otklanjanje identifikovanih nedostataka i rizika korupcije neophodno za adekvatno uređenje ove oblasti i prevazilaženje problema koji su se do sada javljali u praksi.

Mišljenje koje je Agencija prosledila Ministarstvu prosvete, nauke i tehnološkog razvoja možete preuzeti ovde.

Izvor: Vebsajt Agencije za borbu protiv korupcije, 09.02.2018.
Naslov: Redakcija