Zastava Bosne i Hercegovine
Email Print

ZAKON O ORGANIZACIJI I NADLEŽNOSTI DRŽAVNIH ORGANA U SUZBIJANJU ORGANIZOVANOG KRIMINALA, TERORIZMA I KORUPCIJE: Za prvih godinu dana primene Zakona doneto 448 presuda, od čega su 444 osuđujuće, a većinu prate zatvorske kazne


Posebna odeljenja viših javnih tužilaštava za prvih godinu dana primene Zakona o organizaciji i nadležnosti državnih organa u suzbijanju organizovanog kriminala, terorizma i korupcije ("Sl. glasnik RS", br. 94/2016 i 87/2018 - dr. zakon - dalje: Zakon) postupala su po krivičnim prijavama podnetim protiv 10.684 lica, pri čemu je optuženo 681 lice, istakla je ministarka pravde Nela Kuburović na konferenciji na kojoj su predstavljeni rezultati rada novih antikorupcijskih regionalnih centara.

Ministarka Kuburović je naglasila da je za prvih godinu dana primene novih zakonskih rešenja doneto 448 presuda, od čega su 444 osuđujuće, a većinu presuda prate zatvorske kazne.

"Ima i visokorangiranih lica protiv kojih se vode postupci, pa tako u ovim posebnim odeljenjima imamo i postupke protiv direktora Uprave za agrarna plaćanje i zamenika direktora Saobraćajnog instituta CIP, a sve za krivična dela primanje mita", naglasila je Kuburović i dodala da je najveći iskorak, činjen usvajanjem i primenom novog Zakona, uspostavljanje unapređene saradnje između nadležnih organa i institucija.

Ona je ukazala da danas postoji razvijena mreža oficira za vezu iz 13 relevantnih institucija i da je svako od njih prošao specijalizovanu obuku, pa tako, organi krivičnog gonjenja neuporedivo lakše i brže dolaze do potrebnih podataka, informacija i razjašnjenja.

Za vreme primene ovog Zakona, osnovano je pet, a realizovane su tri udarne grupe, rekla je Kuburović i kao dobar primer istakla rezultate udarne grupe Posebnog odeljenja Višeg javnog tužilaštva u Beogradu, čiji je rad doveo do pokretanja krivičnog postupka protiv 80 osumnjičenih.

Takođe, ministarka je ukazala da po prvi put, u našim sudovima i tužilaštvima postoji mogućnost angažovanja finansijskih forenzičara, koji imaju značajnu ulogu u procesuiranju predmeta korupcije, pranja novca i finansijskog kriminala uopšte.

Kuburović je rekla da je, uz veliku pomoć projekta "Prevencija i borba protiv korupcije", koji finansira EU, više od 300 sudija, tužilaca i policajaca prošlo stručnu obuku, kao i da je partner u sprovođenju tih obuka bilo i Ministarstvo pravde SAD.

Ministar unutrašnjih poslova Nebojša Stefanović istakao je da je Ministarstvo pravde poslednjih nekoliko godina pokazalo zbog čega Srbija ne samo u našem regionu, već zaista može da se meri sa ozbiljnim državama EU.

"Mi danas imamo suštinu, a to je da je država prepoznala potrebu da se bori protiv korupcije sistemski, svaki slučaj se procesuira, nema onog ko je zaštićen i partijskom knjižicom, društvenim statusom ni bogatstvom. Nema čekanja da neko postane bivši rukovodilac da bi se protiv njega vodila istraga", naglasio je Stefanović.

Takođe, ministar Stefanović je ukazao da se pokazala i borba u redovima policije, tužilaštva i sudova, da korupcija u tim redovima neće ostati netaknuta, jer, kako je naglasio, naročito institucije koje se bore protiv korupcije moraju građanima da pokažu da su one čiste, da su ti ljudi apsolutno ispravni i da mogu da budu predvodnici te borbe.

Šef Delegacije EU u Srbiji Sem Fabrici rekao je da je Vlada Republike Srbije prepoznala ozbiljnost pretnje koju predstavlja korupcija, te da je ovaj Zakon zajedno sa celokupnim zakonodavnim i institucionalnim okvirom, jedan od najsnažnijih alata koji Srbija ima na raspolaganju da se izbori sa ovom opasnošću na delotvoran način.

"Od početka primene Zakona, Srbija je skoro u potpunosti uspostavila institucionalni okvir i taj sistem počeo je da donosi prve rezultate. EU je spremna da obezbedi dodatnu podršku državnim organima Srbije u borbi protiv korupcije. Srbija ima dobru strategiju, ali je važno da se postavi sistem koji funkcioniše i na tom polju joj je EU saveznik", istakao je Fabrici.

Šef Misije OEBS u Srbiji Andrea Oricio istakao je da OEBS, radeći u bliskom partnerstvu sa institucijama Republike Srbije, pruža podršku naporima u borbi protiv korupcije, organizovanog kriminala, privrednog kriminala i terorizma.

"Misija OEBS-a će nastaviti da unapređuje kapacitete sudija, javnih tužilaca, policijskih službenika u oblasti istraživanja, vođenja optužnica, izricanja presuda u domenu privrednog kriminala i korupcije", rekao je Oricio i istakao spremnost OEBS-a da organizuje visokokvalitetne obuke na temu mogućih izazova tokom sprovođenja tog značajnog Zakona.

Na Antikorupcijskom forumu o primeni Zakona u Nišu, učesnicima su se obratili i predsednik Vrhovnog kasacionog suda Dragomir Milojević, direktor Pravosudne akademije Nenad Vujić i zamenik Republičkog javnog tužioca Zorica Stojšić.

Izvor: Vebsajt Ministarstva pravde, 10.04.2019.
Naslov: Redakcija