Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

NACRT REVIDIRANOG AKCIONOG PLANA ZA POGLAVLJE 23: Produžen rok za slanje komentara do 22. februara 2019. godine


Ministarstvo pravde Vlade Republike Srbije saopštilo je da je uvažilo molbu da se produži rok za dostavu komentara na prvi Nacrt revidiranog Akcionog plana za poglavlje 23,, i odlučilo da novi rok za to bude 22. februar 2019. godine.

Ministarstvo je podsetilo na to da je 21. januara 2019. godine na svojoj internet prezentaciji objavilo prvi Nacrt revidiranog Akcionog plana za Poglavlje 23, čime je započet širok konsultativni proces u vezi sa izradom revidiranog teksta ovog strateškog dokumenta.

Tim povodom, Ministarstvo je pozvalo sve zainteresovane da dostave svoje sugestije i mišljenje o prvom nacrtu tog dokumenta.

U vezi sa tim Ministarstvo pravde je 6. februara, uz podršku Delegacije EU u Srbiji, organizovalo prvi okrugli sto, na kojem je predstavnicima svih relevantnih institucija, organizacija civilnog društva i međunarodnih institucija, predstavljen prvi Nacrt revidiranog Akcionog plana za Poglavlje 23.

Ministarstvo pravde je, uvažavajući molbu civilnog društva i Evropske komisije da se produži rok za dostavu komentara, ali i činjenicu da Visoki savet sudstva i Državno veće tužilaca nisu održali sednicu na kojoj bi usvojili mišljenje o prvom Nacrtu revidiranog Akcionog plana, taj rok produžilo do 22. februara 2019. godine.

Svi komentari i mišljenja koji budu dostavljeni Ministarstvu pravde biće uzeti u obzir prilikom izrade novog revidiranog teksta, koji će biti prosleđen Evropskoj komisiji na mišljenje.

Nakon što Komisija dostavi Srbiji preporuke o tekstu Nacrta revidiranog Akcionog plana, Ministarstvo pravde će otvoriti javnu raspravu u skladu sa Poslovnikom Vlade Republike Srbije, gde će ponovo sve relevantne institucije i organizacije imati priliku da daju svoje mišljenje i preporuke na Nacrt teksta, navodi se u saopštenju.

Izvor: Vebsajt Vlade, 08.02.2019.
Naslov: Redakcija