Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

IZMENOM ZAKONSKIH I PODZAKONSKIH AKATA DO KRAJA 2018. GODINE BIĆE OMOGUĆENA ELEKTRONSKA REGISTRACIJA PREDUZEĆA ILI RADNJE: Osnivači će svu dokumentaciju, zahteve, pa i takse plaćati elektronskim putem. Ukinuće se korak sertifikovanje statuta, koji je trenutno neophodan


Registracija firme ili radnje u Srbiji traje u proseku sedam dana i zahteva pet koraka. To se jednostavnije i brže završava u 46 zemalja. Do kraja 2018. godine, međutim, trebalo bi da zaživi elektronska registracija preduzeća, čime bismo po lakoći otpočinjanja posla mogli da preteknemo pet ekonomija na "Duing biznis" listi Svetske banke. Ministarstvo privrede i UNDP nedavno su potpisali sporazum koji predviđa da e-prijava zaživi do novembra 2018. godine.

Pokretanje posla već je od marta 2016. godine nešto jednostavnije. Tada je uvedena jedinstvena aplikacija za registrovanje pred Agencijom za privredne registre i jedinstvene poreske registracije. Zahvaljujući elektronskom povezivanju APR i Poreske uprave, ukinuta je obaveza da se ide u lokalne filijale Poreske uprave kako bi se otvorio poreski dosije i podnela prijava za paušalno oporezivanje ili oporezivanje na osnovu PDV.

- Vreme koje je neophodno za otvaranje preduzeća je skraćeno sa 12 na sedam dana, dok je svetski prosek 21 dan - objašnjavaju u Ministarstvu privrede. - Generalno, procedura za pokretanje biznisa je efikasna, s tim što postoje neki drugi neophodni koraci koji prethodno treba da se preduzmu, što sam proces otpočinjanja biznisa otežava. Budući preduzetnici i osnivači privrednih subjekata moraju da popune prilično opširne papirne obrasce, izrade nacrt statuta, da osiguraju da su njihovi potpisi verifikovani pred relevantnim institucijama...

Ideja je da osnivači preduzeća mogu da se prijave za registraciju, dostave svu neophodnu dokumentaciju i elektronskim putem plate takse, koristeći samo digitalni sertifikat.

- Ukinuće se korak sertifikovanje statuta, koji je trenutno neophodan - dodaju u Ministarstvu privrede. - Prema sadašnjim procedurama, osnivači subjekata moraju da idu kod javnog beležnika kako bi verifikovali sopstveni identitet i potpise. To je rutinska procedura koja bi jednostavno mogla da se zameni korišćenjem digitalnog sertifikata ili kroz proveru identiteta na licu mesta pri dostavljanju prijave u APR. Novi model će se dodati na postojeći portal APR kako bi se omogućila elektronska registracija novih poslovnih subjekata.

Kako bi elektronska registracija zaživela potrebno je izmeniti:

  • Zakon o privrednim društvima ("Sl. glasnik RS", br. 36/2011, 99/2011, 83/2014 - dr. zakon i 5/2015),
  • Zakon o postupku registracije u Agenciji za privredne registre ("Sl. glasnik RS", br. 99/2011 i 83/2014),
  • Zakon o Agenciji za privredne registre ("Sl. glasnik RS", br. 55/2004, 111/2009 i 99/2011),
  • Pravilnik o sadržini Registra privrednih subjekata i dokumentaciji potrebnoj za registraciju ("Sl. glasnik RS", br. 42/2016),
  • Odluku o naknadama za poslove registracije i druge usluge koje pruža Agencija za privredne registre ("Sl. glasnik RS", br. 119/2013, 138/2014, 45/2015, 106/2015, 32/2016 i 60/2016).
Izvor: Vebsajt Novosti, S. Bulatović, 10.01.2017.
Naslov: Redakcija