Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

PRAVILNIK O DODELI PORESKOG IDENTIFIKACIONOG BROJA PRAVNIM LICIMA, PREDUZETNICIMA I DRUGIM SUBJEKTIMA ZA ČIJU JE REGISTRACIJU NADLEŽNA AGENCIJA ZA PRIVREDNE REGISTRE: PRAVILNIKOM JE PREDVIđENO DA SE POPUNJAVANJEM JRPPS OBRASCA ISTOVREMENO PODNOSI PRIJAVA ZA UPIS U REGISTAR APR-A I JEDINSTVENI REGISTAR PORESKIH OBVEZNIKA, KAO I PRIJAVA ZA PAUšALNO OPOREZIVANJE PREDUZETNIKA I PRIJAVA ZA PDV OBVEZNIKE, čIME JE SKRAćENA PROCEDURA REGISTRACIJE


Početkom primene novog Pravilnika o dodeli poreskog identifikacionog broja pravnim licima, preduzetnicima i drugim subjektima za čiju je registraciju nadležna Agencija za privredne registre ("Sl. glasnik RS", br. 32/2009, 70/2010, 6/2012 i 11/2016), od 1. marta 2016. godine izmenjena je Jedinstvena registraciona prijava osnivanja pravnih lica i drugih subjekata i registracije u jedinstveni registar poreskih obveznika, tzv. JRPPS obrazac, kojom se, istovremeno, podnosi prijava za upis u registar APR-a i jedinstveni registar poreskih obveznika, kao i prijava za paušalno oporezivanje preduzetnika i prijava za PDV obveznike.

Podnošenjem uredno popunjenog JRPPS obrasca, Agencija za privredne registre, za subjekte koji ispunjavaju uslove za registraciju, dostavlja elektronski podatke iz prijave Poreskoj upravi, a njena Centrala, na osnovu tih podataka, po službenoj dužnosti, određuje PIB i vrši registraciju subjekata upisom u Jedinstveni registar poreskih obveznika. Potom se potvrda o dodeljenom PIB-u i izvršenoj registraciji elektronski prosleđuje iz Poreske uprave Agenciji, radi registracije, objavljivanja i uručenja poreskom obvezniku i registrovanom subjektu.

Kako prijava za paušalno oporezivanje, odnosno evidenciona prijava za PDV, čini sastavni deo obrasca JRPPS, ukoliko se ti podaci unesu u ovaj obrazac, oni će biti dostavljeni Poreskoj upravi preko APR-a, tako da pravno lice ili preduzetnik ne mora da odlazi u lokalnu organizacionu jedinicu Poreske uprave, radi dostavljanja ovih prijava.

Jedino je neophodno da se u obrazac JRPPS unesu tačni kontakt podaci- broj telefona i imejl adresa (na 4. strani JRPPS obrasca), kako bi Poreska uprava mogla da izvrši proveru dostupnosti novoosnovanih privrednih subjekata u cilju efikasne komunikacije sa poreskim obveznicima. Od posebne važnosti je da ovi podaci, navedeni u prijavi, budu tačni, odnosno poreski obveznik je dužan da bude dostupan na adresi sedišta jer, u suprotnom, ukoliko se u postupku kontrole i provere registrovanih podataka utvrdi da nisu ispunjeni ovi uslovi, Poreska uprava može privremeno oduzeti PIB.

Izvršene promene, kao rezultat, donele su reformu u segmentu pokretanja biznisa (business start-up), a skraćenje vremena registracije i izdavanja PIB-a, kao i ukidanje ovog jednog koraka u pokretanju biznisa koji se odnosi na obavezu posete lokalnoj organizacionoj jedinici Poreske uprave, značajno je pojednostavilo proceduru registracije osnivanja.

Zahvaljujući promenama obrasca JRPPS, izmenama i dopunama određenih propisa, ali i podešavanju informacionih sistema APR-a i Poreske uprave, u potpunosti je zaživeo jednošalterski sistem registracije osnivanja čime je postignuto skraćenje vremena za sprovođenje određenih procedura. Tu činjenicu već je konstatovala Evropska komisija u svom Izveštaju o napretku Srbije za 2015. godinu.

Izvor: Vebsajt Agencija za privredne registre, 14.07.2016.
Naslov: Redakcija