Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

UREDBA O USKLAĐIVANJU NOMENKLATURE CARINSKE TARIFE ZA 2018. GODINU: Uredba stupa na snagu 13. decembra 2017. godine, dok primena počinje od 1. januara 2018. godine


Na sednici Vlade Republike Srbije, održanoj 24. novembra 2017. godine, usvojena je Uredba o usklađivanju nomenklature Carinske tarife za 2018. godinu ("Sl. glasnik RS", br. 109/2017 - dalje: Uredba). Uredba stupa na snagu 13. decembra 2017. godine.

Ovom Uredbom nacionalna Carinska tarifa usklađena je sa Harmonizovanim sistemom naziva i šifarskih oznaka robe Svetske carinske organizacije (verzija HS2017) i Kombinovanom nomenklaturom Evropske unije za 2018. godinu.

Ova Uredba obuhvata i stope, odnosno iznos carine utvrđene Zakonom o Carinskoj tarifi ("Sl. glasnik RS", br. 62/2005, 61/2007 i 5/2009), odnosno zaključenim sporazumima o slobodnoj trgovini primenjene na usklađenu nomenklaturu.

Uredba će se primenjivati od 1. januara 2018. godine.

Izvor: Vebsajt Ministarstva finansija, 07.12.2017.
Naslov: Redakcija