Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

REFORMA PRAVOSUĐA: Jačanje sistema javnih beležnika, javnih izvršitelja i novog okvira za posredovanje u rešavanju sporova (medijacije) treba da stvori uslove za efikasnije postupanje sudova, njihovim rasterećenjem od poslova koji ne predstavljaju suđenje u užem smislu


Zahvaljujući dobroj saradnji Ministarstva pravde i sudova u primeni novog Zakona o izvršenju i obezbeđenju ("Sl. glasnik RS", br. 106/2015 - dalje: Zakon), do kraja 2016. godine biće rešeno čak 900.000 starih izvršnih predmeta, najavila je ministarka pravde Nela Kuburović, navodeći da će ovu ocenu potvrditi i godišnji izveštaj o radu sudova za 2016. godinu.

Govoreći na otvaranju savetovanja sudija u Vrnjačkoj Banji "Sudijski dani 2016", Kuburović je istakla da su ti rezultati postignuti uspešnom saradnjom Ministarstva pravde sa Vrhovnim kasacionim sudom i Visokim savetom sudstva tokom ove godine i zajedničkim Uputstvom o postupanju sudova po novom Zakonu o izvršenju i obezbeđenju za otklanjanje spornih pitanja u vezi sa primenom prelaznih i završnih odredaba tog Zakona.

Kuburović je ukazala da je zajedničko uputstvo doneto i kada je u pitanju postupanje javnih beležnika, u skladu sa odredbama čl. 30a i 110a Zakona o vanparničnom postupku ("Sl. glasnik SRS", br. 25/82 i 48/88 i "Sl. glasnik RS", br. 46/95 - dr. zakon, 18/2005 - dr. zakon, 85/2012, 45/2013 - dr. zakon, 55/2014, 6/2015 i 106/2015 - dr. zakon) i člana 98. Zakona o javnom beležništvu ("Sl. glasnik RS", br. 31/2011, 85/2012, 19/2013, 55/2014 - dr. zakon, 93/2014 - dr. zakon, 121/2014, 6/2015 i 106/2015), i izrazila nadu da će u predstojećem periodu sudovi pokazati veću spremnost da ostavinske predmete ustupaju javnim beležnicima, a sve u cilju rasterećenja sudova.

"Jačanje sistema javnih beležnika, javnih izvršitelja i novog okvira za posredovanje u rešavanju sporova (medijaciju) treba da stvori uslove za efikasnije postupanje sudova, njihovim rasterećenjem od poslova koji ne predstavljaju suđenje u užem smislu", rekla je Kuburović i najavila aktivnosti Ministarstva i drugih relevantnih institucija kojima će se unaprediti sistem rešavanja sporova medijacijom - van suda.

Govoreći o infrastrukturnim planovima, Kuburović je ukazala da su u toku radovi na četiri objekta za potrebe pravosudnih organa (Užice, Kraljevo, Sombor, Lazarevac), a da će do kraja 2016. godine početi najveće infrastrukturne investicije, koje uključuju Palatu pravde u Beogradu, ali i izgradnju novih objekata u Požarevcu i Pančevu.

Ona je istakla da upravo unapređenje infrastrukturnih kapaciteta doprinosi češćem zakazivanju ročišta, odnosno povećanju broja sudećih dana, a time i bržem okončanju postupaka.

Obraćajući se sudijama, profesorima i drugim prisutnim pravnicima, Kuburović je navela da se približava trenutak u kome svi zajedno treba da ponesemo odgovornost za budućnost sudova u Srbiji, u skladu sa predstojećim izmenama Ustava Republike Srbije ("Sl. glasnik RS", br. 98/2006).

"Do toga se može doći samo dijalogom i uz sagledavanje savremenih međunarodnih standarda o sudskom sistemu. Nama je preko potrebna dugoročna ravnoteža između nezavisnosti i odgovornosti sudija, do koje će se doći primenom jasno definisanih instrumenata vladavine prava, jasno postavljenih pravila u kojima će se znati šta je čija dužnost i uloga", naglasila je ministarka pravde napominjući da samo na taj način neće biti nezadovoljnih.

Izvor: Vebsajt Tanjug, 10.10.2016.
Naslov: Redakcija