Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

NACRT ZAKONA O STANOVANJU I ODRŽAVANJU ZGRADA: OBAVEZA VLASNIKA STANA JE DA KADA SVOJ DEO, ODNOSNO STAN IZDA U ZAKUP, TAJ ZAKUP PRIJAVI UPRAVNIKU ZGRADE U SMISLU ODLUčIVANJA I UčESTVOVANJU U TROšKOVIMA ODRżAVANJA ZGRADE. ROK ZA ISELJENJE PODSTANARA VEROVATNO ćE BITI DUżI OD OSAM DANA


Većina stanodavaca ne prijavljuje stanare i ne plaća porez, tvrde iz udruženja podstanara. Stanodavci kažu da podstanari oštećuju državu kad ne plaćaju komunalije. Oni koji iznajmljuju nekretnine smatraju da ih je Nacrt zakona o stanovanju i održavanju zgrada potpuno izbrisao, a primedbe imaju i vlasnici stanova. Nadležni poručuju da će neke primedbe biti uvažene.

Iznajmite stan i sa stanodavcem potpišete ugovor, a onda on na prihod koji dobije od izdavanja plati porez. Ako ste ikada bili podstanar, znate da stvari ne funkcionišu tako. Ugovora, prijave stanara i plaćanja poreza - uglavnom nema. Time stanodavci stvaraju minus u budžetu, tvrde podstanari.

"Mali broj zaključuje ugovore o zakupu, jer se stanodavci plaše da će morati da plaćaju porez od prihoda od zakupnine, što nije tačno. Tek se podnošenjem prijave nadležnoj poreskoj upravi donosi rešenje koje obavezuje stanodavca da plaća porez na prihod", kaže Ljiljana Spasojević iz Udruženja podstanara "Velegrad".

Stanodavci odgovaraju da ne prijavljuju uvek, ali ističu nisu jedini koji ne ispunjavaju obaveze.

"Mi isto tako možemo da pitamo koliko podstanari štete državu pošto ne plaćaju račune za komunalije. Platićemo porez, sklapaćemo ugovore, prijavljivaćemo na našu adresu pod uslovom da plaćate redovno stanarine, plaćate komunalije, da nam čuvate naše stvari iz stana", kaže Dragan Cvjetićanin iz Udruženja stanodavaca Srbije.

Ako od izdavanja zarađuju, onda stanodavci na to moraju da plate i porez, jasan je Zakon o porezu na dohodak građana ("Sl. glasnik RS", br. 24/2001, 80/2002, 80/2002 - dr. zakon, 135/2004, 62/2006, 65/2006 - ispr., 31/2009, 44/2009, 18/2010, 50/2011, 91/2011 - odluka US, 7/2012 - usklađeni din. izn., 93/2012, 114/2012 - odluka US, 8/2013 - usklađeni din. izn., 47/2013, 48/2013 - ispr., 108/2013, 6/2014 - usklađeni din. izn., 57/2014, 68/2014 - dr. zakon i 5/2015 - usklađeni din. izn.). Nejasno je koliko je tačno neplaćanjem oštećena država.

Zbog toga što stanodavci ne plaćaju porez, pojavio se podatak od 50 miliona evra, koliko je navodno država godišnje u minusu. Međutim, to nije podatak Poreske uprave, već udruženja podstanara. Poreska uprava upozorava stanodavce da ispune svoje obaveze i plate porez, u suprotnom im preti kazna od 15.000 do 150.000 dinara.

Nacrt zakona ne bavi se plaćanjem poreza. I druge obaveze, definisane Zakonom o stanovanju ("Sl. glasnik RS", br. 50/92, 76/92, 84/92 - ispr., 33/93, 53/93, 67/93, 46/94, 47/94 - ispr., 48/94, 44/95 - dr. zakon, 49/95, 16/97, 46/98, 26/2001, 101/2005 - dr. zakon i 99/2011), sada definiše Zakon o obligacionim odnosima("Sl. list SFRJ", br. 29/78, 39/85, 45/89 - odluka USJ i 57/89, "Sl. list SRJ", br. 31/93 i "Sl. list SCG", br. 1/2003 - Ustavna povelja). Za podstanare, između ostalog, to znači rok za iseljenje od osam dana. Za vlasnike da će podstanare ipak morati da prijave - barem upravniku zgrade. Za obe strane - da će ugovori o zakupu moći da budu i usmeni i da se neće overavati u sudu.

"Obaveza vlasnika stana je da kada svoj deo, odnosno stan izda u zakup, taj zakup prijavi upravniku zgrade u smislu odlučivanja i učestvovanju u troškovima održavanja zgrade. U tom smislu se ovaj Nacrt zakona može baviti odnosom dve ugovorne strane. Ne možemo propisivati u ovom slučaju obaveznu overu potpisa na takvom ugovoru, jer smatramo da bi to bio novi namet koji bi povećao kiriju", kaže pomoćnica ministra građevinarstva, saobraćaja i infrastukture, Jovanka Atanacković.

Primedbe na Nacrt zakona imali su i podstanari i vlasnici. Neke od njih biće uvažene - rok za iseljenje verovatno će biti duži od osam dana.

Iz Ministarstva građevinarstva, saobraćaja i infrastukure kažu da će dodatno razmotriti obavezu predviđenu Nacrtom zakona o uvođenju profesionalne uprave.

Naime, Nacrt zakona trenutno predviđa postavljanje profesionalnog upravnika u zgradama, što nije potpuno novo u Srbiji. U zgradama koje imaju više od pet zasebnih celina, moraće da postoji skupština stanara. Profesionalni upravnik uvodi se tamo gde to odluči stambena zajednica, u zgradama sa više od 30 stanova i tamo gde stanari ne mogu šest meseci da se dogovore oko uprave.

- Profesionalnog upravnika može svojom voljom izabrati svaka stambena zajednica, a obavezan je za veće zgrade zbog obimnosti posla i velike površine zajedničkih delova zgrade - kažu u Ministarstvu.

Prinudno će se uvesti kod onih koji, kako ističu u Ministarstvu, ne žele da organizuju skupštinu stanara i izaberu upravnike iz svojih redova.

- Dosadašnja praksa je pokazala da to stanarima neće povećati troškove za upravljanje zgradom, uzimajući podatke o cenama profesionalnog upravljanja koje postoje danas, dok prema predloženom Nacrtu zakona i upravnici koji nisu profesionalci imaju pravo na naknadu, te time otpada argument o drastično skupljem održavanju zgrada kod profesionalnog upravljanja -odgovor je Ministarstva na zamerke da bi to moglo da značajnije poveća troškove stanarima.

Izvor: Vebsajt RTS i Danas, 08.12.2015.
Naslov, Obeležavanje: Redakcija