Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

NACRT ZAKONA O ORGANIZACIJI I NADLEŽNOSTI DRŽAVNIH ORGANA U SUZBIJANJU ORGANIZOVANOG KRIMINALA I KORUPCIJE: PREDVIđENO JE FORMIRANJE NOVIH ODELJENJA TUżILAšTAVA, SUDOVA I POLICIJE ZA OTKRIVANJE I PROCESUIRANJE KRIVIčNIH DELA KORUPCIJE


Nacrt zakona o organizaciji i nadležnosti državnih organa u suzbijanju organizovanog kriminala i korupcije čeka mišljenja nadležnih ministarstva, kao i eksperta Evropske komisije, izjavio je ministar pravde, Nikola Selaković.

Kako je ministar objasnio, u Nacrt zakona uneto je sve ono što bi bilo potrebno da se, nakon usvajanja zakona u Narodnoj skupštini Republike Srbije, počne sa njegovom primenom.

Nacrt zakona predviđa da se u okviru četiri viša javna tužilaštva, za četiri apelacije (beogradsku, nišku, novosadsku i kragujevačku) formiraju posebna odeljenja i pri višim sudovima i pri tužilaštvima, kao i da tužioci mogu da organizuju udarne grupe, timove u kojima će pored njih biti i policajci, finansijsko-ekonomski forenzičari, predstavnici Uprave carina, Uprave za sprečavanje pranje novca, Narodne banke Srbije i Poreske uprave, naveo je ministar.

Prema njegovim rečima, to su svi organi koji mogu da pomognu u razotrivanju slučajeva finansijskog i privrednog kriminala.

Ministar pravde je ocenio da je hroničan problem pravosuđa u Srbiji to što se krivična dela korupcije, finansijskog i organizovanog kriminala, sporo procesuiraju.

"Malo je pravosnažnih sudskih presuda, a imamo i maratonske procese. Ta situacija se može promeniti formiranjem ovakvih timova, ali i specijalizacijom rada tužilaštva. Podršku u tom poduhvatu nam pružaju OEBS i Evropska komisija, koji imaju ideju o srpskom modelu koji bi bio dobar i za sve zemlje u okruženju", rekao je Selaković.

Izvor: Vebsajt Tanjug, 07.11.2015.
Naslov: Redakcija