Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

SKUPŠTINA APV: 8. SEPTEMBRA 2015. GODINE ODRżANA SEDNICA ODBORA ZA EVROPSKE INTEGRACIJE I MEđUREGIONALNU SARADNJU - DONETE ODLUKE O SASTAVU SKUPšTINSKIH DELEGACIJA KOJE ćE U NAREDNOM PERIODU BITI UPUćENE NA SLUżBENA PUTOVANJA U INOSTRANSTVO


Odbor za evropske integracije i međuregionalnu saradnju Skupštine Autonomne pokrajine Vojvodine održao je, 8. septembra 2015. godine, svoju 58. sednicu u aktuelnom sazivu.

Odbor je na sednici jednoglasno doneo više odluka o sastavu skupštinskih delegacija koje će u narednom periodu biti upućene na službena putovanja u inostranstvo, radi ostvarivanja planiranih ciljeva i zadataka Skupštine u oblasti međuregionalne saradnje.

Donete su sledeće odluke:

  • sastavu delegacije Skupštine AP Vojvodine koja će od 26. do 30. septembra učestvovati na 11. Konferenciji regiona i gradova Evrope u Salcburgu,
  • sastavu delegacije pokrajinske Skupštine za službeno putovanje u Brisel, od 29. septembra do 01. oktobra, radi učešća na sastanku Organizacionog odbora Letnje akademije Skupštine evropskih regija,(AER). AP Vojvodina je aktivna članica AER-a od 2002. godine, a prošle godine bila je i domaćin Letnje akademije, jednog od najznačajnijih događaja te najveće mreže evropskih regija koji je u našoj pokrajini okupio više od stotinu polaznika iz svih delova Evrope,
  • sastavu delegacije Skupštine AP Vojvodine koja će u Budimpešti 15. i 16. oktobra, učestvovati na tradicionalnoj Konferenciji predsednika parlamenata zemalja Zapadnog Balkana. Ova konferencija se održava svake dve godine, a u poslednjih deset godina predsednici Skupštine AP Vojvodine su zajedno sa drugim predstavnicima Skupštine redovno učestvovali u radu konferencije,
  • sastavu delegacije pokrajinske Skupštine za službeno putovanje u Ulm, od 27. do 30. oktobra, radi učešća na 4. Godišnjem Forumu EU strategije za Dunavski region,
  • sastavu delegacije Skupštine koja će od 01. do 05. novembra u Vinčesteru učestvovati na redovnim sastancima sva tri komiteta Skupštine evropskih regiona.

Na sednici je razmotren i jednoglasno usvojen Izveštaj sa službenog puta u Češku Republiku, od 04. do 09. avgusta 2015. godine. Izveštaj je Odboru podneo pokrajinski poslanik Jovan Lazarov.

Izvor: Vebsajt Skupštine AP Vojvodine, 08.09.2015.