Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

SKUPŠTINA APV: 8. SEPTEMBRA 2015. GODINE SEDNICA ODBORA ZA EVROPSKE INTEGRACIJE I MEđUREGIONALNU SARADNJU - PREDLOG SASTAVA DELEGACIJA SKUPšTINE AP VOJVODINE ZA SLUżBENA PUTOVANJA


U utorak, 08. septembra 2015. godine, u Svečanom salonu Skupštine AP Vojvodine sa početkom u 11.00 časova, biće održana 58. sednica Odbora za evropske integracije i međuregionalnu saradnju Skupštine Autonomne pokrajine Vojvodine. Za sednicu je predložen sledeći dnevni red:

1. Predlog sastava delegacije Skupštine AP Vojvodine za službeno putovanje u Salcburg, (Republika Austrija), od 26. do 30. septembra 2015. godine i odobravanje sredstava,

2. Predlog sastava delegacije Skupštine AP Vojvodine za službeno putovanje u Brisel, (Kraljevina Belgija), od 29. septembra do 01. oktobra 2015. godine i odobravanje sredstava,

3. Predlog sastava delegacije Skupštine AP Vojvodine za službeno putovanje u Budimpeštu, (Republika Mađarska), od 15. do 16. oktobra 2015. godine i odobravanje sredstava,

4. Predlog sastava delegacije Skupštine AP Vojvodine za službeno putovanje u Ulm, (SR Nemačka), od 27. do 30. oktobra 2015. godine i odobravanje sredstava,

5. Predlog sastava delegacije Skupštine AP Vojvodine za službeno putovanje u Vinčester, (Velika Britanija), od 01. do 05. novembra 2015. godine i odobravanje sredstava,

6. Izveštaj sa službenog puta u Češku Republiku, od 04. do 09. avgusta 2015. godine.

Izvor: Vebsajt Skupštine AP Vojvodine, 07.09.2015.