Zastava Bosne i Hercegovine
Email Print

ZAKON O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O PLANIRANJU I IZGRADNJI: Omogućeno izdavanja građevinske dozvole, na rizik investitora, za nepokretnost na kojoj je u evidenciji katastra nepokretnosti upisana zabeležba spora, odnosno upravnog spora


Povodom usvojenog Zakona o izmenama i dopunama Zakona o planiranju i izgradnji ("Sl. glasnik RS", br. 31/2019 - dalje: Zakon), Republički geodetski zavod, kao institucija na čiji će rad direktno uticati odredbe navedenog Zakona, ukazuje na značaj pojedinih zakonskih odredbi, odnosno rešenja, ustanovljenih tim Zakonom.

Usvojene izmene Zakona, a posebno uvođenje mogućnosti izdavanja građevinske dozvole, na rizik investitora, za nepokretnost na kojoj je u evidenciji katastra nepokretnosti upisana zabeležba spora, odnosno upravnog spora, dovešće do sprečavanja zloupotrebe zakonskih rešenja od strane pojedinaca i različitih interesnih grupa, ali i do ubrzanja razvoja građevinske industrije i privlačenja domaćih i stranih investicija u oblasti građevinarstva.

Naime, dosadašnja zakonska rešenja, kojima je bilo onemogućeno izdavanje građevinske dozvole za izgradnju objekata na nepokretnosti na kojoj je u evidenciji katastra nepokretnosti upisana zabeležba spora, odnosno upravnog spora, omogućavala su svakom pojedincu da prostim podnošenjem zahteva za upis zabeležbe u nadležnoj Službi za katastar nepokretnosti spreči izdavanje građevinske dozvole za izgradnju objekata, čija je vrednost, u pojedinim slučajevima, iznosila i do nekoliko desetina miliona evra.

Ovakvo zakonsko rešenje, suprotno svojoj svrsi zaštite imalaca prava na nepokretnostima, stvorilo je pogodno tle za pojavu raznih vidova zloupotreba, koje su se uglavnom ogledale u ucenama od strane pojedinaca koji su, iako za to nisu imali bilo kakav pravni osnov, podnošenjem zahteva za upis zabeležbe stopirali izgradnju objekata, a sve u cilju iznude materijalne koristi od investitora.

Istovremeno, Republički geodetski zavod, umesto pružaoca usluga svim građanima i garanta pravne sigurnosti, na napred opisani način, postao je poligon za razračunavanje pojedinaca i različitih interesnih grupa, odnosno sredstvo za postizanje nezakonitih ciljeva.

Iz svih napred navedenih razloga RGZ smatra da će se, usvojenim izmena Zakona, sprečiti mogućnost "legalnog" reketiranja investitora od strane lica koja nemaju bilo kakav pravni osnov da stopiraju izgradnju, što će svakako dovesti do znatnog povećanja procenta pravne sigurnosti u Republici Srbiji i stvaranja pogodne klime za privlačenje domaćih i stranih investicija u oblasti građevinarstva i razvoja ove grane industrije.

Ovakvo zakonsko rešenje onemogućiće pojedince i da, po do sada ustaljenoj praksi, nesavesnim korišćenjem zakonskih mogućnosti, koriste Republički geodetski zavod kao sredstvo za ucene investitora i protivzakonito pribavljanje materijalne koristi, odnosno različite interesne grupe da, pokretanjem postupka upisa zabeležbi, bez pravnog osnova, odvraćaju domaće i strane investitore od ulaganja u oblast građevinarstva i time umanje ukupan napredak Republike Srbije u ovoj oblasti.

Osim toga, s obzirom da je u opisanoj situaciji predviđena mogućnost izdavanja građevinske dozvole isključivo na rizik investitora, usvojene izmene Zakona pružaju pravnu sigurnost pravnim i fizičkim licima koja zaista imaju prava na nepokretnostima za koje se izdaje građevinska dozvola, imajući u vidu da nesavestan investitor (investitor koji je znao, odnosno morao znati za prava trećih lica na nepokretnosti) snosi svu krivičnu i materijalnu odgovornost za svoje nesavesno postupanje.

Izvor: Vebsajt Republičkog geodetskog zavoda, 06.05.2019.
Naslov: Redakcija