Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

NARODNA SKUPŠTINA RS: 7. DECEMBRA 2015. GODINE POTPISANA IZJAVA O SARADNJI SA ŠVAJCARSKOM AGENCIJOM ZA RAZVOJ I SARADNJU I UNDP U SRBIJI, ZA NOVU FAZU PROJEKTA "JAčANJE NADZORNE ULOGE I JAVNOSTI U RADU NARODNE SKUPšTINE", PREDSTAVLJEN PORTAL ZA NADZOR JAVNIH FINANSIJA, ODRżANA SEDNICA ODBORA ZA EVROPSKE INTEGRACIJE - RAZMOTREN I PRIHVAćEN PREDLOG ZAKONA O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O AKCIZAMA, U NAčELU


Potpisana Izjava o saradnji Narodne skupštine, Švajcarske agencije za razvoj i saradnju i UNDP-a i predstavljen Portal za nadzor nad javnim finansijama

U Narodnoj skupštini Republike Srbije 7. decembra 2015. godine potpisana je Izjava o saradnji Narodne skupštine, Švajcarske agencije za razvoj i saradnju i UNDP-a za realizaciju druge faze projekta "Jačanje nadzorne uloge i javnosti u radu Narodne skupštine".

U ime Narodne skupštine Izjavu o saradnji potpisao je potpredsednik Narodne skupštine i predsednik Odbora za finansije, republički budžet i kontrolu trošenja javnih sredstava Veroljub Arsić, koji je tom prilikom istakao da mu je velika čast što može da potpiše ovakav sporazum i zahvalio UNDP-u uz čiju podršku Narodna skupština počinje da primenjuje, u elektronskom obliku, Portal za nadzor nad javnim finansijama.

"Primena Portala za nadzor nad javnim finansijama svrstava Narodnu skupštinu u red parlamenata u regionu na prvo mesto po ovom pitanju. Pre nekoliko dana potpisali smo sporazum o formiranju Kancelarije za budžet i Narodna skupština u ovom momentu ima dva bitna organa za nadzor nad javnim finansijama. Mogu da se pohvalim da nijedan parlament u svetu nema takva dva organa u ovom trenutku", istakao je Arsić.

Portal za nadzor nad javnim finansijama biće prvo dostupan članovima Odbora za finansije, republički budžet i kontrolu trošenja javnih sredstava i narodnim poslanicima, a kasnije i celokupnoj javnosti.

Arsić je precizirao je da će u narednim fazama portal biti povezan sa portalima Državne revizorske institucije i Republičke komisije za zaštitu prava u javnim nabavkama, a da će možda već u 2016. godini na njemu biti prikazivan i javni dug.

"Ova Vlada i ova Narodna skupština nemaju šta da kriju od građana i zato smo i učinili potpuno dostupnim način trošenja sredstava iz budžeta", zaključio je Arsić.

Glavni konsultant UNDP za portal, Radojko Obradović, objasnio je da će svakog prvog u mesecu od Uprave za trezor Ministarstva finansija stizati podaci o izvršenju svih rashoda i prihoda budžeta i da će preko skupštinskog sajta prvo poslanici, a u kasnijim fazama i javnost, moći da imaju uvid u to.

Obradović je rekao da se time olakšava nadzor nad radom izvršne vlasti, da je to u potpunosti usaglašeno sa procesom pristupanja EU i da u mnogome ide i iznad onoga što je propisano Poglavljem 32.

Izjavu o saradnji su u ime Švajcarske agencije za razvoj i saradnju i UNDP-a potpisali ambasador Švajcarske u Srbiji Žan Danijel Ruh i stalna kooordinatorka UN i stalna predstavnica UNDP u Srbiji Irena Vojačkova Soljorano.

Ceremoniju potpisivanja Izjave o saradnji i izjave za medije možete pogledati ovde.

Nakon potpisivanja Izjave o saradnji usledila je i prezentacija Portala za nadzor nad javnim finansijama, koju su održali potpredsednik Narodne skupštine Veroljub Arsić i glavni konsultant za Portal Radojko Obradović.

Prezentaciju Portala možete preuzeti ovde, a video zapis predstavljanja Portala možete pogledati ovde.

49. sednica Odbora za evropske integracije

Na sednici Odbora za evropske integracije održanoj 7. decembra 2015. godine, članovi Odbora razmotrili su u načelu Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o akcizama, koji je podnela Vlada Republike Srbije.

Predlog zakona obrazložili su predstavnici Ministarstva finansija koji su naveli da su razlozi za donošenje izmena i dopuna Zakona o akcizama ("Sl. glasnik RS", br. 22/2001, 73/2001, 80/2002, 43/2003, 72/2003, 43/2004, 55/2004, 135/2004, 46/2005, 101/2005 - dr. zakon, 61/2007, 5/2009, 31/2009, 101/2010, 43/2011, 101/2011, 6/2012 - usklađeni din. izn., 43/2012 - odluka, 76/2012 - odluka, 93/2012, 119/2012, 8/2013 - usklađeni din. izn., 47/2013, 4/2014 - usklađeni din. izn., 68/2014 - dr. zakon, 142/2014, 4/2015 - usklađeni din. izn., 5/2015 - usklađeni din. izn. i 55/2015 - dalje: Zakon) usklađivanje predmeta oporezivanja akcizom alkoholnih pića sa novim propisom kojom se uređuje oblast jakih alkoholnih pića, čija primena počinje 1. januara 2016. godine. Donošenjem izmena i dopuna Zakona proširio bi se predmet oporezivanja akcizom i za niskoalkoholna pića, koji sadrže više od 1, 2 odsto v/v etanola. Pored toga Predlogom zakona predlaže se povećanje iznosa akcize na pojedine derivate nafte i to na bezolovni benzin, gasna ulja i tečni naftni gas.

U diskusiji koja je usledila, članovi Odbora postavljali su pitanja predstavnicima Ministarstva o predloženom zakonskom rešenju, i odlučili da prihvate Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o akcizama,u načelu.

Izvor: Press služba Skupština Srbije i vebsajt Tanjug, 07.12.2015.
Naslov: Redakcija