Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

ZAKON O PRIVREDNIM KOMORAMA: OD 1. JANUARA 2017. GODINE ZA PRAVNA LICA OBAVEZNO čLANSTVO U PRIVREDNOJ KOMORI. UDRUžENJE ZA ZAšTITU USTAVNOSTI I ZAKONITOSTI NAJAVLJUJE DA ćE SE SA PRIVREDNICIMA žALITI USTAVNOM SUDU. IZMEđU OSTALOG, BRANIćE SE ARGUMENTOM DA JE OBAVEZNO čLANSTVO U SUPROTNOSTI SA USTAVOM RS GARANTOVANIM PRAVOM DA SE OSTANE IZVAN SVAKOG UDRUžENJA


U skladu sa Zakonom o privrednim komorama ("Sl. glasnik RS", br. 112/2015) od 1. januara 2017. godine privrednici će morati da plaćaju članarinu u Privrednoj komori Srbiji. U toj instituciji kažu da ovih dana razgovaraju sa privrednicima i da će iznos te obaveze biti zajednički dogovoren. Deo privrednika i dalje smatra da članstvo u Komori treba da bude stvar izbora, a neka udruženja najavljuju i žalbu Ustavnom sudu.

Kada je reč o srpskim privrednicima jedno je sigurno, nova godina donosi im nove troškove. Članarinu u Privrednoj komori Srbije koju će plaćati bez izuzetka. Predsednik Privredne komore Srbije (PKS) obećava da će obavezna članarina biti radikalno niža od dosadašnje na dobrovoljnoj bazi.

"Neće nikakve članarine biti bez da privreda sama ne kaže da je to ono što ona sebi može da priušti i da prihvati. Dakle, od onog najmanjeg do onog najvećeg subjekta", kaže predsednik Privredne komore Srbije, Marko Čadež.

O iznosu članarine trenutno se pregovara. Ali, ono što je od izdatka bitnije za privrednike je šta za uplatu dobijaju? U komori uveravaju: firmama, između ostalog, sleduju usluge edukacije i digitalizacije.

"Kada bi danas pogledali šta određena kompanija, recimo srednja kompanija, može da dobije za tu članarinu, videćete da su te usluge koje ona dobija možda i nekoliko puta veće od onoga što se plati kao članski doprinos i tako i treba da bude", naveo je Čadež.

Ali nije baš tako - poručuje deo privrednika. Prvi čovek jedne od modnih kuća kaže da kompanija koja vodi usluge komore ne koristi, jer ista ne može da ih pruži. Smisao vidi u udruživanju - ali umesto komore biraju udruženja firmi modne branše.

Šef ove kompanije se pita: "Ako je članstvo obavezno, zašto bi se komora trudila da bude bolja?"

"Mi smo svi svedoci da smo u zadnjih sedam godina ili od izbijanja krize 2008. i 2009. godine  imali više puta povećanje poreza i Privredna komora nijednom nije izašla sa nekim argumentom protiv. Praktično naša Privredna komora nastavlja svoju tradiciju i ona ima taj duh da kaže komunističkih privrednih komora, gde je ona praktično produžena ruka ministarstva. Nije ni to loše, ali nemojte da nam kažete da onda mi moramo da budemo deo tog udruženja", smatra ovaj direktor.

U međuvremenu, Udruženje za zaštitu ustavnosti i zakonitosti najavljuje da će se sa privrednicima žaliti Ustavnom sudu. Između ostalog, braniće se argumentom da je obavezno članstvo u suprotnosti sa Ustavom Republike Srbije ("Sl. glasnik RS", br. 98/2006) garantovanim pravom da se ostane van svakog udruženja.

USTAV REPUBLIKE SRBIJE ("Sl. glasnik RS", br. 98/2006)

Sloboda udruživanja

Član 55

Jemči se sloboda političkog, sindikalnog i svakog drugog udruživanja i pravo da se ostane izvan svakog udruženja.

Udruženja se osnivaju bez prethodnog odobrenja, uz upis u registar koji vodi državni organ, u skladu sa zakonom.

Zabranjena su tajna i paravojna udruženja.

Ustavni sud može zabraniti samo ono udruženje čije je delovanje usmereno na nasilno rušenje ustavnog poretka, kršenje zajemčenih ljudskih ili manjinskih prava ili izazivanje rasne, nacionalne ili verske mržnje.

Sudije Ustavnog suda, sudije, javni tužioci, Zaštitnik građana, pripadnici policije i pripadnici vojske ne mogu biti članovi političkih stranaka.