Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

OCENA USTAVNOSTI I ZAKONITOSTI: Utvrđena neustavnost odredaba člana 336. Zakona o prekršajima, te nezakonitost dela stava 6. člana 54. Pravilnika o načinu vršenja kontrole i neposrednog regulisanja saobraćaja na putevima i vođenju obaveznih evidencija o primeni posebnih mera i ovlašćenja. Pokrenut postupak za utvrđivanje neustavnosti i nezakonitosti Pravilnika o tipu, veličini, uslovima i postupku za postavljanje objekata i sredstava za oglašavanje na teritoriji grada Beograda


Ustavni sud je, na 18. sednici, održanoj 3. novembra 2016. godine, kojom je predsedavala Vesna Ilić Prelić, predsednica Ustavnog suda:

I U predmetima ocene ustavnosti zakona:

- utvrdio da odredbe člana 336. Zakona o prekršajima ("Sl. glasnik RS", br. 65/2013 i 13/2016), nisu u saglasnosti sa Ustavom Republike Srbije ("Sl. glasnik RS", br. 98/2006).

Sud je odbacio zahtev za obustavu izvršenja pojedinačnih akata ili radnji preduzetih na osnovu odredaba navedenog Zakona. (predmet IUz-367/2013)

Posledice upisa u registar novčanih kazni

Član 336

U svrhu naplate izrečene novčane kazne, troškova postupka i drugih dosuđenih novčanih iznosa koji su evidentirani u registru novčanih kazni, kažnjenom licu dok u potpunosti ne izmiri dugovani iznos neće se dozvoliti:

1) izdavanje vozačke dozvole i probne vozačke dozvole;

2) izdavanje potvrde o registraciji, saobraćajne dozvole, registarskih tablica i registracione nalepnice, potvrde o privremenoj registraciji vozila i privremenih registracijskih tablica;

3) odjava vozila.

Posebnim zakonom može se predvideti i privremeno uskraćivanje izdavanja ili produženja važnosti drugih dozvola i dokumenata.

Ne može se uskratiti izdavanje ili produženje važnosti dozvola i dokumenata kojim bi se ugrozilo ostvarivanje Ustavom garantovanih ljudskih i manjinskih prava, zdravlje i bezbednost ljudi, životna sredina ili imovina većeg obima.

II U predmetima ocene ustavnosti i zakonitosti opštih pravnih akata:

- utvrdio da odredba člana 54. stav 6. u delu koji glasi: "a smatra se završenim momentom odmicanja najmanje jednog para točkova vozila od podloge, nakon čega nije moguće izvršiti prekid uklanjanja vozila po izdatom nalogu" Pravilnika o načinu vršenja kontrole i neposrednog regulisanja saobraćaja na putevima i vođenju obaveznih evidencija o primeni posebnih mera i ovlašćenja ("Službeni glasnik RS", br. 69/10, 78/11, 31/13 i 37/13), nije u saglasnosti sa zakonom. (predmet IUo-358/2014)

Uklanjanje, odnosno premeštanje vozila, kao i postavljanje uređaja kojima se sprečava odvoženje vozila

Član 54. stav 6.

Postupak uklanjanja vozila smatra se započetim kada specijalno vozilo stigne na mesto rada po pozivu nalogodavca ili kada su započete radnje za pripremu uklanjanja ili kada je dobijen nalog za premeštanje, a smatra se završenim momentom odmicanja najmanje jednog para točkova vozila od podloge, nakon čega nije moguće izvršiti prekid uklanjanja vozila po izdatom nalogu.

Ustavni sud je, na 24. sednici I Velikog veća, održanoj 3. novembra 2016. godine, kojom je predsedavala Vesna Ilić Prelić, predsednica Ustavnog suda i predsednica Veća, u predmetima ocene ustavnosti i zakonitosti opštih pravnih akata:

- pokrenuo postupak za utvrđivanje neustavnosti i nezakonitosti Pravilnika o tipu, veličini, uslovima i postupku za postavljanje objekata i sredstava za oglašavanje na teritoriji grada Beograda ("Sl. list grada Beograda", br. 27/2009), koji je doneo Gradonačelnik grada Beograda. (predmet IUo-9/2014).

Izvor: Vebsajt Ustavni sud, 03.11.2016.
Izvod iz vesti, Naslov: Redakcija