Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

USTAV RS: Organizacije civilnog društva traže hitnu raspravu o izmenama Ustava, očekuju formiranje šire radne grupu u koju će biti uključeni predstavnici svih najznačajnijih aktera, nevladinih udruženja, stručnih organizacija, političkih stranaka koja će pripremiti javnu raspravu


Organizacije civilnog društva traže hitnu raspravu o izmenama Ustava Republike Srbije ("Sl. glasnik RS", br. 98/2006), a od Vlade i Narodne skupštine Republike Srbije očekuju formiranje šire radne grupu u koju će biti uključeni predstavnici svih najznačajnijih aktera, nevladinih udruženja, stručnih organizacija, političkih stranaka koja će pripremiti javnu raspravu.

U saopštenju JUKOM, Fondacija Centar za demokratiju i Evropski pokret u Srbiji navode da su uvereni da je za utemeljenje vladavine prava i ustavne kulture u Srbiji potrebno da građani razumeju predstojeću izmenu Ustava i da sagledaju njen značaj.

U saopštenju se navodi i da civilni sektor s pažnjom prati pripreme za promene Ustava, te podseća na loša iskustva prilikom donošenja Ustava 2006 godine, kad je, kako navode, izostala i stručna i politička i javna rasprava.

Zbog toga zahtevaju da se izbegne dosadašnja praksa netransparentne izmene Ustava i da se sve faze pripreme izmena i usvajanja izmena Ustava sprovode uz puni politički, stručni i javni dijalog, koji će uključiti sve ključne institucije i organizacije, uz informisanje i participaciju građana u tom procesu, kako preko njihovih političkih predstavnika, tako i preko organizacija civilnog društva.

Kako kažu, širom nevladinog sektora odvijaju se poslednjih meseci skupovi posvećeni ovom pitanju, te u tom smislu pozitivno ocenjuju poziv Ministarstva pravde i Kancelarije za saradnju sa civilnim društvom da se organizacije civilnog društva uključe u konsultativni proces u vezi sa izmenama Ustava, a koji se odnosi na pravosuđe.

Izvor: Vebsajt Blic, 06.06.2017.
Naslov: Redakcija