Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

DONETA UREDBA O IZMENAMA I DOPUNI CARINSKE TARIFE ZA 2018. GODINU


Vlada Republike Srbije je, na sednici održanoj 6. februara 2018. godine, donela Uredbu o izmenama i dopuni Uredbe o usklađivanju nomenklature Carinske tarife za 2018. godinu (u daljem tekstu: izmene i dopuna CT2018).

Osnovni tekst Uredbe o usklađivanju nomenklature Carinske tarife za 2018. godinu ("Sl. glasnik RS", br. 109/2017), kojim je nacionalna Carinska tarifa usklađena sa Kombinovanom nomenklaturom Evropske unije za 2018. godinu (Commission Implementing Regulation (EU) No 2017/1925 of 12 October 2017 amending Annex I to Council Regulation (EEC) No 2658/87 on the tariff and statistical nomenclature and on the Common Customs Tariff, "Službeni list EU" broj L282 od 31. oktobra 2017. godine), donet je 24. novembra 2017. godine i objavljen u "Sl. glasniku RS", br. 109/17 od 5. decembra 2017. godine. Uredba je u primeni od 1. januara 2018. godine.

Razlozi za izmene i dopunu CT2018 su sledeći:

-       dalje usaglašavanje sa odredbama navedene Uredbe Komisije u delu koji se odnosi na Dodatne napomene u Glavi 17 i Glavi 22 Carinske tarife,

-       ispravke preferencijalnih stopa carine za primenu Sporazuma o slobodnoj trgovini između Republike Srbije i država EFTA ("Sl. glasnik RS - Međunarodni ugovori", br. 6/2010) u Glavi 19, i

-       ispravke stopa carine u skladu sa Zakonom o Carinskoj tarifi ("Sl. glasnik RS", br. 62/2005, 61/2007 i 5/2009) i preferencijalnih stopa carine za primenu Sporazuma između Savezne vlade Savezne Republike Jugoslavije i Vlade Ruske Federacije o slobodnoj trgovini između Savezne Republike Jugoslavije i Ruske Federacije ("Sl. list SRJ - Međunarodni ugovori", br. 1/2001) u Glavi 87.

Izmene i dopuna CT2018 stupaju na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Sl. glasniku RS".

Izvor: Redakcija, Nadica Pantović, 06.02.2018.