Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

NACRTI ZAKONA O RAČUNOVODSTVU I O REVIZIJI: Unapređenje kvaliteta korporativnog finansijskog izveštavanja i jačanje poverenja u finansijske i revizorske izveštaje. Nacrtima se vrši usklađivanje sa zahtevima novih propisa EU i ispunjavanje jednog od merila za zatvaranje Poglavlja 6


Više od godinu i po dana je trajala priprema Nacrta zakona o računovodstvu i Nacrta zakona o reviziji, kako bi se naša regulativa usaglasila sa direktivama i pravnim tekovinama Evropske unije i omogućio lakši i transparentniji rad privrednika. Konsultanti su za potrebe izrade nacrta ovih zakona izradili analizu koliko su naši zakoni usaglаšeni sa propisima EU, kao i analizu uporedne prakse sa zemljama u okruženju.

U Ministarstvu finansija kažu da je krajnji cilj donošenja zakona unapređenje kvaliteta korporativnog finansijskog izveštavanja i jačanje poverenja u finansijske i revizorske izveštaje, zatim usklađivanje sa zahtevima novih propisa EU i ispunjavanje jednog od merila za zatvaranje Poglavlja 6, kao i otklanjanje uočenih nedostataka u postojećim rešenjima.

Tokom javne rasprave, najveću pažnju struke su izazvali delovi Nacrta zakona o računovodstvu koji predviđaju uvođenje jasnih uslova za profesionalno pružanje računovodstvenih usluga, kao i uvođenje posebnog javnog registra pružalaca računovodstvenih usluga.

Time bi se unapredio kvalitet ovih usluga, s obzirom na to da će pravna lica i preduzetnici morati da imaju najmanje jedno lice zaposleno sa profesionalnim zvanjem u oblasti računovodstva ili revizije, koje je stečeno kod profesionalne organizacije članice Međunarodne federacije računovođa. Dosadašnjim Zakonom o računovodstvu ("Sl. glasnik RS", br. 62/2013 i 30/2018), to nije bilo predviđeno, te su bili česti slučajevi da u računovodstvenoj agenciji budu angažovani zaposleni drugačijeg obrazovnog profila, bez licence.

Nacrt zakona takođe predviđa novine u izveštavanju uvođenjem nefinansijskih izveštaja i izveštaja o plaćanjima vladama za pojedine kategorije.

Izvor: Vebsajt eKapija, 02.09.2019.
Izvod iz vesti, Naslov: Redakcija