Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

USLOVI ZA POVLAČENJE KREDITA SVETSKE BANKE ZA PODRŠKU REFORME JAVNE UPRAVE: SPROVOđENJE ZAKONA O SISTEMU PLATA ZAPOSLENIH U JAVNOM SEKTORU, SMANJENJE BROJA ZAPOSLENIH, JAčA KONTROLA TROšENJA NOVCA I CENTRALIZOVANE JAVNE NABAVKE


Vlada Republike Srbije moći će da povuče 75 miliona dolara, koje je Svetska banka odobrila Srbiji za podršku reformi javne administracije i državnih finansija, kada ostvari konkretne ciljeve - sprovođenje Zakona o sistemu plata zaposlenih u javnom sektoru ("Sl. glasnik RS", br. 18/2016 - dalje: Zakon), smanjenje broja zaposlenih, jača kontrola trošenja novca i centralizovane javne nabavke, izjavio je stručnjak Svetske banke u Beogradu, Srđan Svirčev.

Kao rok za usklađivanje plata u javnom sektoru, to jest uvođenje platnih razreda, naveo je da je Zakonom predviđen 1. januar 2017. godine.

Prema njegovim rečima, potrebno je uskladiti plate sa tim Zakonom, definisati prema jedinstvenoj osnovici koja će biti utvrđena i napraviti spisak koeficijenata.

"Utvrdiće se koliko ljudi je potrebno u javnom sektoru. Na osnovu rezultata države i broja zaposlenih koje će uzeti otpremnine, odobravaće se sredstva. Dakle, u odnosu na broj zaposlenih koji će napustiti javni sektor, biće odobrena sredstva za otpremnine koje su propisane Zakonom o radu ("Sl. glasnik RS", br. 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013 i 75/2014)", rekao je Svirčev.

Govoreći o podršci za sprovođenje centralizovane javne nabavke, predstavnik Svetske banke u Srbiji kaže da će to omogućiti da se postigne najbolja cena i kvalitet za količine koje treba da se nabave.

"Umesto da svaka institucija sama pravi nabavke, sa jednog mesta može da se popiše nabavka", dodao je Svirčev.

Kada je reč o kontroli državne potrošnje, navodi da će država morati da plaća svoje obaveze na vreme, a to je u roku od 45 dana.

"Za to postoji Zakon o rokovima izmirenja novčanih obaveza u komercijalnim transakcijama ("Sl. glasnik RS", br. 119/2012 i 68/2015) ali se ne primenjuje u potpunosti. I treba da postoji sistem gde će se raditi kontrola plaćanja tih obaveza", rekao je Svirčev.

Ističe da sve obaveze Srbija treba da ispuni do kraja 2018. godine.

"Ja se nadam da će sve biti ispunjeno do tada jer je ovaj kredit za podršku rezultatima koje Vlada treba da ostvari uz sprovođenje tog programa", kaže Svirčev.

Izvor: Vebsajt Tanjug, 03.06.2016.
Naslov: Redakcija