Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

ZAKON O ORUŽJU I MUNICIJI: Fizička lica koja imaju odobrenje za držanje trofejnog oružja dužna da ga do 5. marta 2017. godine preregistruju, prodaju, onesposobe ili predaju bez naknade u korist Republike Srbije


Fizička lica koja imaju odobrenje za držanje trofejnog oružja dužna da ga do 5. marta 2017. godine preregistruju, prodaju, onesposobe ili predaju bez naknade u korist Republike Srbije, shodno članu 50. stav 2. Zakona o oružju i municiji ("Sl. glasnik RS", br. 20/2015).

Nepostupanje po navedenoj zakonskoj odredbi kvalifikuje se kao prekršaj za koji je propisana novčana kazna u iznosu od 5.000 do 150.000 dinara, a može biti izrečena i zaštitna mera oduzimanja oružja, saopšteno je u Ministarstvu unutrašnjih posla (MUP) Srbije.

ZAKON O ORUŽJU I MUNICIJI ("Sl. glasnik RS", br. 20/2015)

V PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Zamena isprava

Član 50

Fizička lica koja su posedovala oružne listove i dozvole za nošenje oružja za ličnu bezbednost, kao i pravna lica i preduzetnici koji su posedovali odobrenja za držanje oružja, izdata po zakonu koji je važio do dana početka primene ovog zakona, dužni su da u roku od tri godine od dana početka primene ovog zakona podnesu zahtev za izdavanje isprave, zajedno sa uverenjem o zdravstvenoj sposobnosti za držanje i nošenje oružja u skladu sa ovim zakonom.

Fizička lica koja imaju odobrenje za držanje trofejnog oružja dužna su da u roku od godinu dana od dana početka primene ovog zakona preregistruju, prodaju, onesposobe ili predaju oružje bez naknade u korist Republike Srbije.

Fizička lica koja imaju izdat oružni list sa pravom korišćenja lovačkog oružja sa neolučenim cevima, dužna su u roku od šest meseci od dana početka primene ovog zakona da predaju navedenu ispravu nadležnom organu.

Izvor: Vebsajt Blic, 02.02.2017.
Naslov: Redakcija