Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

REFORMA PRAVOSUĐA: Od 2015. godine rešeno 1,7 miliona starih sudskih predmeta


U poslednje dve godine u Srbiji je rešeno 1,7 miliona starih, izvršnih predmeta sa kojima sudovi decenijama nisu mogli da se izbore, zahvaljući projektu "Unapređenje efikanosti pravosuđa", čiji su rezultati predstavljeni u Beogradu.

Projekat "Unapređenje efikanosti pravosuđa", koji je počeo da se primenjuje 2015. godine, finansirala je Evropska unija sa četiri miliona evra, a u njegovu primenu bili su uključeni Ministarstvo pravde i Vrhovni kasacioni sud.

Predsednik Vrhovnog kasacionog suda i Visokog saveta sudstva Dragomir Milojević ocenio je da su projektom postignuti impozantni rezultati, jer je njime u 66 osnovnih sudova za dve godine rešeno 861.000 predmeta, od čega 520.000 u Prvom osnovnom sudu u Beogradu.

"Malo ko je od vas bio u barakama Prvog osnovnog suda kada je projekat počeo. Tu su bile gomile papira, sada to izgleda kao apoteka. Niko nije verovao, da će se rešiti taj problem starih predmeta, niko ga nije ni pipuno decenijama, ali smo to uspeli", ukazao je Milojević.

On je istakao da je osim rešavanja velikog broja starih predmeta, projekat omogućio ujednačavanje sudske prakse, što je značajno unapredilo efikasnost pravosuđa.

Dodao je da je projektom uvedena nova metodologija vrednovanja sudskih predmeta u 20 sudova, koja je omogućila da su sudije ravnomerno opterećene "i po broju i po težini predmeta".

"Efikasno, nezavisno i transparentno sudstvo je nužan uslov za ekonomski rast, ekonomske i društvene stabilnosti nema, ako nema stabilnog pravosudnog sistema i pune vladavine prava", ukazao je Milojević.

Ministarka pravde Nela Kuburović istakla je da je projekat značajno doprineo uspešnom sprovođenju Zakona o izvršenju i obezbeđenju ("Sl. glasnik RS", br. 106/2015 i 106/2016 - autentično tumačenje) i da je njegovom primenom rešeno 1,7 miliona starih izvršnih predmeta.

Ona je navela da se projekat pokazao kao veoma značajan u unapređenju medijacije kao alternativnog načina rešavanja sporova i dodala da je formirano elektronsko pravosuđe.

"Uspostavljanje pravosudne magistrale, odnosno elektronske obrade podataka, koja će omogućiti da sudovi, tužilaštva, javni beležnici u realnom vremenu dobijaju podatake od nadležnih organa, tako da nemamo više razmenu podataka putem papira, što dovodi do smanjenja troškova i ubrzanja postupka", rekla je ministarka.

Projekat je omogućio i fomiranje baze sudske prakse koja će uskoro početi da funkcioniše, a u nju je trenutno uneto 3.500 sudskih odluka.

"EU je podržala ovaj projekat sa četiri miliona i mi smo sa ograničenim vremenom i ograničenim sredstvima ostvarili impresivne i efkikasne rezultate", rekao je šef delegacije EU u Srbiji Sem Fabrici.

On je najavio da će se projekat nastaviti i naredne godine i da će se za njega izdvojiti 3,5 miliona evra.

"Srpske vlasti moraju dublje i jače da rade na unapređenju vladivine prava, jer je ona ključna vrednost za članstvo u EU", poručio je Fabrici i dodao da je u poslednjih 11 godina EU u projekte posvećene reformi pravosuđa uložila 93 miliona evra.

Izvor: Vebsajt N1, 01.12.2017.
Naslov: Redakcija