Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

PREDLOG ZAKONA O NACIONALNOJ AKADEMIJI ZA JAVNU UPRAVU: Akademija će transformisati javnu upravu i obezbediće efikasnije, ljubaznije i bolje upućene službenike. Biće otvorena i za građane koji ne rade u upravi, a žele da nauče više o radu javne uprave i bolje kontrolišu njen rad


Nacionalna akademija za javnu upravu u potpunosti će transformisati javnu upravu i obezbediće efikasnije, ljubaznije i bolje upućene službenike, izjavio je ministar za državnu upravu i lokalnu samoupravu, Branko Ružić.

On je u Narodnoj skupštini Republike Srbije, gde traje rasprava o Predlog zakona o Nacionalnoj akademiji za javnu upravu, rekao da će službenici što kroz opšte, što kroz posebne programe obuka sticati nova znanja, veštine i sposobnosti usmerene na podizanje nivoa kompetencija neophodnih za kvalitetno obavljanje poslova.

"Službenik mora, pre svega, da pravilno primeni zakon jednako u svim jednakim situacijama, kako bi građani, ma gde god bili u Srbiji, bili u ravnopravnom položaju", istakao je ministar, navodeći da sada u opštinama postoje različite procedure.

Akademija će, kaže, prvi put obezbediti obuke za sve službenike, što na republičkom, što na lokalnom nivou.

On je podsetio da republički nivo službenika ima kakvu-takvu podršku Službe za upravljanje kadrovima, ali da su se na lokalnom nivou "dovijali" sa raznim međunarodnim organizacijama kako bi se sprovele obuke, i to uglavnom za sprovođenje određenih zakona.

"Službenik mora da obavlja posao savesno i da radi u najboljem interesu svih građana, da poštuje pravila i služi za primer drugima, a nama u Vladi Republike Srbije je da obezbedimo uređen sistem koji će biti pravičan i koji neće demotivisati službenike, kao i da uvedemo mogućnost za napredovanje, nagrađivanje, kako bi tu motivaciju za rad podigli", rekao je Ružić.

Ministar je naglasio da će Akademija biti otvorena i za građane koji ne rade u upravi, a žele da nauče više o radu javne uprave i bolje kontrolišu njen rad, kao i da prepoznaju neke aktivnosti.

On je naveo da je neophodno krupnije intervenisanje i dalji podsticaj depolitizaciji i profesionalizaciji sistema upravljanja ljudskim resursima u javnoj upravi.

"Taj proces obuhvata pored stručnog usavršavanja i druge elemente poput planiranja, izbora kadrova, njihovog praćenja i ocenjivanja, nagrađivanja i napredovanja", rekao je Ružić.

Izvor: Vebsajt Blic, 03.10.2017.
Naslov: Redakcija