Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

SAVET ZA BORBU PROTIV KORUPCIJE: NEOPHODNO UNAPREđENJE RADA BUDżETSKE INSPEKCIJE


Republika Srbija ima 13.000 budžetskih korisnika, koje bi trebalo da kontroliše Budžetska inspekcija. Ovaj zadatak dobilo je sedam budžetskih inspektora, koji su stizali da provere samo 0,2 odsto korisnika, izjavila je Jelisaveta Vasilić, članica Saveta za borbu protiv korupcije.

Vasilić kaže i da je takva kakva je, "osakaćena", Budžetska inspekcija uspela da napiše oko 38 prekršajnih prijava i nekoliko krivičnih, a svoje zapisnike dostavila je svim nadležnim organima koji mogu da podižu prijave. Međutim, kako ističe članica Saveta, problem je što ni sama Budžetska inspekcija ne zna šta se dalje desilo sa tim prijavama.

"Kada Budžetska inspekcija utvrdi da su budžetska sredstva nenamenski trošena, ministar finansija ima pravo da zahteva vraćanje tih sredstava. To bi značilo da bi novac izdat iz trezora morao da se vrati, a radinici ne bi dobijali platu, ali nijedno takvo rešenje nije doneto", kaže Vasilić.

Ona kaže da je problem sa Budžetskom inspekcijom ne samo manjak zaposlenih, već i to što nema plan rada, tako da se kontrole vrše selektivno.

"Nemaju plan koji bi tačno govorio šta su merila. Nemaju softver, ručno vode evidencije predmeta. Potpuno su neopremljeni za ozbiljan rad. Dali smo ozbiljne preporuke o opremljenosti, broju, planu i programu. Rekli su nam da su u redu i da će početi jednu po jednu da rešavaju", kaže članica Saveta.

Vasilić napominje da Savet za borbu protiv korupcije prati rad Budžetske inspekcije već pet godina i pokušava da popravi stanje u toj ustanovi, ali ne uspevaju. Kako kaže, to je stanje koje godinama traje i stalno se nasleđuje.

"Savet uvek polazi od pretpostavke da je u pitanju neznanje, ali ovolika količina neznanja dovodi do namere. Namera je da budžet ostane bez kontrole jer onda može da se troši bez kontrole", ističe Vasilić.

Svaka lokalna samouprava po zakonu je dužna da formira svoju budžetsku inspekciju. Vasilić kaže da tih inspekcija nema, a da je od lokalnih smaouprava veoma teško dobiti podatke i da oni uglavnom stižu uz pomoć Poverenika za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti, Rodoljuba Šabića.

"Dobijemo podatke iz trezora koliko je otišlo novca iz budžeta. Kada dobijemo podatke sa lokala i uparimo ih, vidimo da se ne slažu", rekla je Jelisaveta Vasilić.

Ministarstvo finansija složilo se sa zamerkama i preporukama Saveta za borbu protiv korupcije, ali kažu da je zakonska zabrana zapošljavanja prepreka za povećanje broja zaposlenih. Vasilić napominje da Savet uvek daje takve preporuke koje je moguće postupno izvršiti.

Izvor: Vebsajt N1, 02.07.2016.
Naslov: Redakcija