Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

ZAKONI O AZILU I PRIVREMENOJ ZAŠTITI, O STRANCIMA I O GRANIČNOJ KONTROLI: UNHCR hvali nove zakone, koji su na snazi od 3. aprila 2018. godine


Agencija UN za izbeglice pozdravlja usvajanje Zakona o azilu i privremenoj zaštiti ("Sl. glasnik RS", br. 24/2018), Zakona o strancima ("Sl. glasnik RS", br. 24/2018) i Zakona o graničnoj kontroli ("Sl. glasnik RS", br. 24/2018) u Republici Srbiji i smatra sa su važni za regulisanje statusa stranaca, uključujući i tražilaca azila, izbeglica i migranata.

Zakoni su stupili na snagu 3. aprila 2018. godine.

U Srbiji trenutno boravi oko 4.000 tražilaca azila, izbeglica i migranata poreklom van regiona, a većina ih je smeštena u 18 centara kojima upravlja Vlada.

S obzirom na to da većina ovih lica boravi u zemlji duže vreme, nove izmene zakona dolaze u pravi čas, da bi se definisao njihov pravni status, odgovorilo na njihove potrebe i našla odgovarajuća rešenja, konstatuje se u saopštenju UNHCR.

UNHCR izražava zadovoljstvo brojnim unapređenjima unetim u novi Zakon o azilu i privremenoj zaštiti, poput uvođenja odredbi kojima se obezbeđuju rodno-osetljivi azilni postupci kao i uvođenje roda, rodnog identiteta i rodno zasnovanog nasilja u definiciju izbeglice.

UNHCR takođe pozdravlja poboljšanje odredbi koje se odnose na decu-tražioce azila, posebno relevantne definicije nepraćene dece kao i brojna unapređenja azilne procedure.

Agencija UN pohvaljuje referencu, u Članu 3. novog Zakona, na Konvenciju o statusu izbeglica iz 1951. godine koju je Srbija ratifikovala i koja predstavlja sastavni deo pravnog sistema Republike Srbije.

Agencija UN za izbeglice zahvaljuje vlastima Republike Srbije na mogućnosti da pruži stručne komentare tokom izrade Zakona o azilu i privremenoj zaštiti i raduje se nastavku bliske saradnje i snažne podrške njegovom sprovođenju.

Izvor: Vebsajt RTV, 03.04.2018.
Naslov: Redakcija