Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

PREDLOG AUTENTIČNOG TUMAČENJA ODREDBE ČLANA 64. STAV 1. ZAKONA O VISOKOM OBRAZOVANJU: Organ poslovođenja odgovarajuće visokoškolske ustanove - rektor, dekan, predsednik, odnosno direktor ne može birati iz reda nastavnika kojima je prestao radni odnos na kraju školske godine u kojoj su navršili 65 godina života, a zatim im je produžen radni odnos ugovorom sa visokoškolskom ustanovom na određeno vreme do dve godine, uz mogućnost dodatnih produženja, a najduže do kraja školske godine u kojoj navršavaju 70 godina života


Izbori za dekana najvećeg fakulteta u Srbiji, novosadskog Fakulteta tehničkih nauka, dobili su obrt nakon što je od Odbora za ustavna i zakonodavna pitanja Narodne skupštine Republike Srbije stiglo autentično tumačenje zakona, odnosno jasan odgovor na pitanje ko ne može doći na tu poziciju. Nezvanično, zbog toga je aktuelni dekan, i pored najave da će se nadmetati za četvrti mandat, odustao od trke, što njegovi potencijalni naslednici nazivaju početkom novog doba na FTN.

"Ovu odredbu treba razumeti tako da se organ poslovođenja određene visokoškolske ustanove ne može birati iz reda nastavnika kojima je prestao radni odnos na kraju školske godine u kojoj su navršili 65 godina života, a zatim im je produžen radni odnos na određeno vreme najduže do kraja školske godine u kojoj navršavaju 70 godina života".

Predlog autentičnog tumačenja odredbe člana 64. stav 1. Zakona o visokom obrazovanju ("Službeni glasnik RS", br. 88/17, 73/18, 27/18-dr. zakon, 67/19 i 6/20-dr. zakoni) koje je doneo skupštinski odbor, pozdravljaju i u Pokrajini. To će, kažu, staviti tačku na proizvoljna tumačenja pojedinih moćnika.

"Ne samo uvaženi profesor Rade Doroslovački, nego čini mi se da imamo još dva takva profesora na novosadskom Univerzitetu, ne mogu u duhu tog zakona ostvariti svoje, kako oni misle, pravo da budu u poslovodnom organu. Mi bismo to rešavali na način kako to radi inspekcija", kaže pokrajinski sekretar za visoko obrazovanje Zoran Milošević.

Odnosno, kaže, takvo rešenje o imenovanju stavili bi van snage. S druge strane, u timu aktuelnog dekana, ne potvrđuju niti demantuju navode da se on povlači iz trke. 2018. je, kažu, Ministarstvo drugačije tumačilo zakon.

"To još uvek je mišljenje Odbora, ali još uvek nije usvojeno. Naravno, ukoliko je takvo tumačenje Narodne skupštine, onda profesor Doroslovački ne ispunjava uslove pa se prema tome neće ni kandidovati", kaže prodekan za nastavu FTN Aleksandar Kupusinac.

Izvor: Vebsajt N1, Nataša Kovačev, 02.02.2021.
Izvod iz vesti, Naslov: Redakcija