Zastava Bosne i Hercegovine
Email Print

IZMENE I DOPUNE PORESKIH ZAKONA: Predviđeno podizanje neoporezivog iznosa zarade sa aktuelnih 11.790 na 15.000 dinara, te važenje olakšica za novozaposlene do kraja 2019. godine kao i uvođenje novih olakšica za poreze i doprinose za novoosnovane firme


Ministarstvo finansija predložilo je povećanje neoporezivog iznosa zarade sa aktuelnih 11.790 na 15.000 dinara. Takođe, predloženo je i važenje olakšica za novozaposlene do kraja 2019. godine kao i uvođenje novih olakšica za poreze i doprinose za novoosnovane firme.

Nacrtom zakona o izmenama i dopunama Zakona o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje produžava se period primene određenih olakšica i propisuje se nov način utvrđivanja najniže i najviše osnovice za obračun doprinosa.

Najniža mesečna osnovica doprinosa, piše u predlogu izmene člana 37 ovog zakona, čini iznos od 35 odsto prosečne mesečne zarade u Srbiji isplaćene u periodu za prethodnih 12 meseci počev od meseca novembra u godini koja prethodi godini za koju se utvrđuju i plaćaju doprinosi.

Takođe, na spisku predloženih izmena su i ukidanje prostog knjigovodstva za preduzetnike koji primenjuju sistem samooporezivanja, produženje roka za predaju poreske prijave i plaćanje poreza po odbitku na tri dana (u odnosu na trenutno važeću obavezu predaje prijave i plaćanja istog dana)...

Nacrtima poreskih zakona odlaže se obaveza dostavljanja pregleda obračuna PDV za 1.7.2018. godine, menjaju se odredbe u vezi sa poreskim oslobođenjem sa pravom na odbitak prethodnog poreza obveznika PDV za promet dobara koje putnik otprema u inostranstvo u ličnom prtljagu i uvodi se poseban postupak oporezivanja za promet investicionog zlata.

Nedavnim izmenama uvedene su nove elektronske poreske prijave na porez na nasleđe i poklon i porez na prenos apsolutnih prava, koji će se primenjivati od 01. januara naredne godine.

Očekuje se da će većina izmena i dopuna stupiti na snagu od 1. januara 2018. godine.

Izvor: Vebsajt B92, 01.12.2017.
Naslov: Redakcija