Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

PREDLOG ZAKONA O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O KOMUNALNOJ POLICIJI: PREDLOGOM ZAKONA PREDVIđENA JE MOGUćNOST DA SE U RADNI ODNOS U KOMUNALNOJ POLICIJI PREUZMU PRIPADNICI VOJSKE I MUP. PREDVIđENE SU I šIRE NADLEżNOSTI KOMUNALNIH POLICIJACA, KOJA ćE BITI OVLAšćENI DA OD GRAđANA TRAżE OBAVEšTENJA O PITANJIMA ZNAčAJNIM ZA NJIHOVO POSTUPANJE, LEGITIMIšU OSOBE ZATEčENE NA MESTU KRšENJA KOMUNALNIH PROPISA, ALI I PRIVODE GRAđANE SUDIJAMA ZA PREKRšAJE


Vojnici kojima je zbog starosti istekao ugovor sa Ministarstvom odbrane uskoro bi mogli da počnu da rade u komunalnoj policiji, navedeno je u Predlogu zakona o izmenama i dopunama zakona o komunalnoj policiji, koji se nalazi u skupštinskoj proceduri.

U senci rasprava o višku zaposlenih u MUP-u i kvalitetu kadra koji će uskoro obući uniformu "komunalaca" u opštinama i gradovima Srbije, tiho i gotovo neprimetno prolazi i nova mogućnost za uhlebljenje vojnih veterana. Vojnicima koji su navršili 50. godinu života rad u komunalnoj policiji mogao bi da bude prilika da dopune radni staž i steknu penziju.

U Ministarstvu za državnu upravu i lokalnu samoupravu napominju da je jedan od ciljeva Predloga zakona otvaranje mogućnosti za zapošljavanje komunalnih policajaca preuzimanjem bivših vojnika, pod uslovom da ispunjavaju opšte zakonske uslove. Ovo je prvi konkretan korak koji je država napravila kako bi zbrinula vojnike kojima je isteklo vreme službovanja.

Trenutno, maskirnu uniformu nosi više od 1.500 ljudi kojima se zbog godina starosti bliži raskid ugovora o radu. Profesionalni vojnici, prema Zakonu o Vojsci Srbije ("Sl. glasnik RS", br. 116/2007, 88/2009, 101/2010 - dr. zakon, 10/2015 i 88/2015 - odluka US), mogu da rade do navršene 40. godine života. Odlukom ministra odbrane pronađena je mogućnost da se njihov radni vek produži za još deceniju.

Država je proteklih godina više puta najavljivala da bi vojni veterani karijeru mogli da nastave u sudskoj straži ili policiji, ali bez konkretnih rezultata. Ovo pitanje zadaje brigu većini od oko 10.000 profesionalnih vojnika, čija je prosečna starost veća od 30 godina. Pitanje nastavka njihove karijere otvoreno je od početka profesionalizacije oružanih snaga, ali još uvek nije pronađeno sistemsko rešenje.

Na ovo podseća i Novica Antić iz Vojnog sindikata Srbije, i napominje da će rad u komunalnoj policiji biti prihvatljiv većini profesionalni vojnika koji su pred istekom ugovora.

- Reč je o iskusnim i dokaznim profesionalcima, od kojih većina ima najmanje dve decenije staža, koji bi bili korisni svakoj državnoj službi - navodi Antić. - Ograničeno trajanje radnog odnosa specifičnost je vojne službe. Neprihvatljivo je međutim da ljudi koji su radni vek posvetili odbrani i bezbednosti države završavaju na ulici.

Vojni sindikati u traže od Ministarstva odbrane da nađe način da profesionalnim vojnicima po isteku ugovora isplati otpremninu ili mesečni novčani iznos koji bi u određenom roku primali pripadnici vojske kojima je zbog starosti prestala služba.

Buru u javnosti povodom promene propisa koji regulišu rad komunalne policije, izazvala je odredba o proširivanju nadležnosti njenih službenika. Komunalci će, ukoliko poslanici podrže Predlog zakona, biti ovlašćeni da od građana traže obaveštenja o pitanjima značajnim za njeno postupanje, legitimišu osobe zatečene na mestu kršenja komunalnih propisa, ali i privode građane sudijama za prekršaje. Na osudu dela javnosti naišla je i mogućnost da se prekobrojni pripadnici MUP-a, među kojima i oni sa flekama na biografijama, uskoro preliju u redove komunalne policije.

Izvor: Vebsajt Novosti, R. Dragović, 03.02.2016.
Naslov: Redakcija