Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

DOPUNA INFORMACIJE SEKTORA ZA PRINUDNU NAPLATU NARODNE BANKE SRBIJE O SPROVOĐENJU IZVRŠENJA KADA JE U IZVRŠNOJ ISPRAVI KAO DUŽNIK OZNAČENA REPUBLIKA SRBIJA


Narodna banka srbije,Sektor za prinudnu naplatu, uputio je Advokatskoj komori Srbije i regionalnim advokatskim komorama dopunu informacije o sprovođenju izvršenja u postupku u kome je izvršni dužnik Republika Srbija:

"Poštovani,

Guverner Narodne banke Srbije gospođa dr Jorgovanka Tabaković je dopisima Kg. br. 773/4/18 i Kg. br. 773/5/18 od 3. oktobra 2018. godine obavestila Ministarstvo pravde i Državno pravobranilaštvo o nemogućnosti i problemima u vezi sprovođenja izvršenja kada u rešenju nije određen krajnji korisnih budžetskih sredstava, shodno članu 300. Zakona o izvršenju i obezbeđenju ("Sl. glasnik RS", br. 106/2015, 106/2016 - autentično tumačenje i 113/2017 - autentično tumačenje).

Takođe, u cilju smanjenja nepotrebnih troškova i posla, kao i ubrzanja izvršnog postupka, Sektor za prinudnu naplatu je svojim dopisom od 7. novembra 2018. godine Advokatskoj komori Srbije i regionalnim advokatskim komorama prosledio odgovore dobijene od Ministarstva pravde i Državnog pravobranilaštva, sa predlogom da se u ovakvim slučajevima izvršni poverilac ili njegov punomoćnik ili javni izvršitelj obrate Državnom pravobranilaštvu, radi utvrđivanja direktnog korisnika budžetskih sredstava zbog čijeg rada je nastalo potraživanje koje se namiruje u izvršnom postupku.

Navedeni predlog i inicijativa Narodne banke Srbije nije dala očekivane rezultate, jer s jedne strane izvršni poverioci i njihovi punomoćnici - advokati ne žele da se obraćaju Državnom pravobranilaštvu a s druge strane pojedini javni izvršitelji takođe neće da se obraćaju Državnom pravobranilaštvu ili po dobijanju izjašnjenja od Državnog pravobranilaštva o direktnom korisniku sredstava, odbijaju da postupe po izjašnjenjima i preciziraju svojim zaključcima krajnjeg korisnika budžetskih sredstava, smatrajući da nisu ovlašćeni da na taj način menjaju izvršnu ispravu i rešenje o izvršenju.

Na osnovu mnogobrojnih pritužbi izvršnih poverilaca i punomoćnika izvršnih poverilaca - advokata, a u vezi postupanja Narodne banke Srbije po rešenjima/zaključcima u kojima je kao izvršni dužnik navedena Republika Srbija, bez navođenja direktnog korisnika budžetskih sredstava, zbog čijeg rada je nastalo potraživanje koje se namiruje u tom postupku, obaveštavamo Vas da smo prinuđeni da, već od ponedeljka 3. decembra 2018. godine, nastavimo da vršimo prinudnu naplatu na teret JBKJS 19 - Republika Srbija.

S poštovanjem,

VR GENERALNOG DIREKTORA"

Izvor: OBAVEŠTENJE ADVOKATSKOJ KOMORI SRBIJE I REGIONALNIM ADVOKATSKIM KOMORAMA U VEZI SA SPROVOĐENJEM IZVRŠENJA KADA JE U IZVRŠNOJ ISPRAVI KAO DUŽNIK OZNAČENA REPUBLIKA SRBIJA
Vebsajt Advokatske komore Vojvodine, 02.12.2018.