Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

ZAKON O IZVRŠENJU I OBEZBEĐENJU: Do kraja 2016. godine rešeno blizu 900.000 starih izvršnih predmeta, čime je rasterećen rad osnovnih i privrednih sudova. Od stupanja na snagu novih propisa u izvršnom postupku jedan od najvećih izazova predstavlja ujednačavanje prakse u postupanju sudova i javnih izvršitelja na teritoriji cele Srbije


Prvi efekti novog Zakona o izvršenju i obezbeđenju ("Sl. glasnik RS", br. 106/2015 i 106/2016 - autentično tumačenje - dalje: Zakon) veoma su zadovoljavajući, a do kraja 2016. godine rešeno blizu 900.000 starih izvršnih predmeta, čime je rasterećen rad osnovnih i privrednih sudova, izjavila je ministarka pravde Nela Kuburović.

Prelaskom nadležnosti za sprovođenje izvršenja sa sudova na javne izvršitelje, sudovi su zadržali važnu ulogu u izvršnom postupku - kontrolu nad radom javnih izvršitelja kroz postupanje po pravnim lekovima, rečeno je na Trećem godišnjem savetovanju javnih izvršitelja na Kopaoniku.

Na dvodnevnom savetovanju, koje je organizovala Komora javnih izvršitelja, u saradnji sa Ministarstvom pravde, Vrhovnim kasacionim sudom i USAID Projektom za bolje uslove poslovanja, istaknuto je i da uvođenje prava na žalbu u izvršnom postupku štiti prava kako poverilaca, tako i dužnika.

Ukazano je i da od stupanja na snagu novih propisa u izvršnom postupku jedan od najvećih izazova predstavlja ujednačavanje prakse u postupanju sudova i javnih izvršitelja na teritoriji cele Srbije.

Ministarka je ukazala da su tim Zakonom proširene nadležnosti javnih izvršitelja, ali i obaveze, pre svega u pogledu stalnog usavršavanja i stručnih kvalifikacija, koje moraju da ispune.

Ona je dodala i da je Ministarstvo pravde najveći kritičar javnih izvršitelja i da budno prati njihov rad, ali je itekako i njihov najveći partner, s obzirom na to da i Ministarstvo i javni izvršitelji teže uspostavljanju što efikasnijem sistemu izvršenja.

"Na taj način ispunjavamo naše obaveze iz strateških i akcionih planova za pregovaračko Poglavlje 23, doprinosimo boljoj investicionoj klimi u Srbiji i poboljšanju položaja Srbije na svetskoj Duing biznis listi", rekla je Kuburović na III Godišnjem savetovanju javnih izvršitelja.

Prema njenim rečima, Ministarstvo pravde je u proteklih godinu dana kontinuirano pratilo rad izvršitelja kroz kancelarijski i terenski nadzor koji je u toku prošle godine u deset slučajeva okončan disciplinskim postupcima i izricanjem disciplinskih mera.

"Nova disciplinska komisija započela je rad u novembru i pred njom se sada nalazi šest postupaka", napomenula je Kuburović, ukazujući da Disciplinska komisija treba da bude korektiv u daljem radu izvršitelja.

Predsednica Komore javnih izvršitelja Aleksandra Trešnjev rekla je da su izazovi u narednom periodu da se što više ujednači praksa postupanja.

"Da dodatno unapredimo ovaj sistem, da ga učinimo što funkcionalnijim, da se elektronski povežemo sa učesnicima postupaka kako bi se skratilo vreme i obezbedila efikasnost i tačnost podataka. Sve to zajedno treba da doprinese smanjenju roka za okončanje postupaka i uspešno namirenje", rekla je Trešnjev.

Ona je ukazala da je novi Zakon nastojao da se vraćanjem žalbe u izvršni postupak ujednači praksa postupanja u sudovima i da se obezbedi jednoobraznost u postupanju na teritoriji cele republike Srbije.

Na savetovanju je istaknuto da su novim propisima o izvršenju i obezbeđenju proširene nadležnosti javnim izvršiteljima, a sve u cilju efikasnijeg sprovođenja izvršenja.

Od jula 2016. godine kada je Zakon stupio na snagu javni izvršitelji su nastavili sprovođenje izvršenja u većem broju starih sudskih predmeta, što je za posledicu imalo rasterećenje sudova u celoj Srbiji.

Na teritoriji cele Srbije danas radi 234 javna izvršitelja i 29 zamenika javnih izvršitelja, a od 2012. godine kada su imenovani prvi izvršitelji rešeno je više od 350 000 predmeta.

Izvor: Vebsajt Novosti i RTV, 01.04.2017.
Izvod iz vesti, Naslov, Obeležavanje: Redakcija