Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

NACRT AMANDMANA NA USTAV RS: Tužioci traže dalju raspravu o amandmanima


Povodom mišljenja Venecijanske komisije o Nacrtu amandmana na Ustav RS u oblasti pravosuđa, Udruženje javnih tužilaca i zamenika javnih tužilaca smatra da je neophodno nastaviti javnu raspravu kako bi se u razmeni argumenata, pronašla najbolja rešenja za budući Ustav.

Udruženje javnih tužilaca i zamenika javnih tužilaca je konstatovalo da je mišljenje Venecijanske komisije u skladu sa primedbama koje je Udruženje isticalo tokom javne rasprave, uz sličnu ili istu argumentaciju.

Udruženje tužilaca navodi da je Komisija kritikovala rešenje po kome je izbor javnih tužilaca poveren Narodnoj skupštini, dok je u odnosu na izbor Vrhovnog javnog tužioca u Narodnoj skupštini navela da izbor ne sme biti poveren prostoj skupštinskoj većini, kako je predloženo Nacrtom amandmana.

"Jasno je istaknuto da rešenje, po kome bi javni tužioci bili odgovorni Narodnoj skupštini, nije dozvoljeno", tumači Udruženje tužilaca.

Dalje dodaje da je u mišljenju Komisije u odnosu na predloženi položaj javnih tužilaca i zamenika javnih tužilaca opisana zabrinutost za hijerarhijski odnos javnih tužilaca i zamenika javnih tužilaca i ukazano na neophodnost razvoja mehanizama interne nezavisnosti od hijerarhijskog uticaja.

U pogledu sastava i izbora članova Visokog saveta tužilaca, Komisija je konstatovala da predloženi sastav Saveta nije odgovarajući i da je u suprotnosti sa idejom da treba da izražava pluralizam mišljenja, koji vodi jačanju kredibiliteta i poverenja građana u sistem.

Ministarstvo pravde Srbije je nakon godinu dana javne rasprave, sastavilo Nacrt amandmana na Ustav i u aprilu ga prosledilo Venecijanskoj komisiji na mišljenje.

Ona je nedavno objavila svoje mišljenje u kome je podržala nova rešenja uz niz sugestija za njihovo korigovanje i unapređenje.

Izvor: Vebsajt RTS, 29.06.2018.
Naslov: Redakcija