Zastava Bosne i Hercegovine
Email Print

ZAKON O BESPLATNOJ PRAVNOJ POMOĆI: Najviša tarifa koja se može isplatiti u krivičnim postupcima je 130 hiljada dinara


U osnovnom sudu u Subotici socijalno ugroženi građani već sa 15 godina mogu da dobiju besplatnu pravnu pomoć. Od 1. oktobra ta kategorija stanovništva, zahvaljujući Zakonu o besplatnoj pravnoj pomoći ("Sl. glasnik RS", br. 87/2018), ima pravo i na advokata, čije usluge će platiti država.

Svakog petka, u Osnovnom sudu u Subotici, od 8 do 12 časova, pripravnici pružaju socijalno ugroženim građanima besplatnu pravnu pomoć.

"Pre svega pišu se tužbe za oblast porodičnog prva, i to su tužbe za razvod braka, sporazumni predlozi za razvod braka i tužbe vezano za vršenje roditeljskog prava i za izdržavanje", rekao je Danijel Kovač, portparol Osnovnog suda u Subotici.

On podseća na to da svaka stranka ima pravo da se u sudskom postupku služi svojim jezikom. To što ne zna svaki pripravnik recimo mađarski, nije prepreka, objašnjava Kovač.

U oktobru je stupio na snagu Zakon koji socijalno ugroženim građanima obezbeđuje besplatnu pravnu pomoć od advokata ili pravnika u lokalnim samoupravama.

"Klijentu je to besplatno, ali pružaocu usluga po Zakonu nije. Oni će dobijati naknadu, delom od Republike, delom od lokalne samouprave po tarifi koja se reguliše posebnim propisom", rekao je advokat Đerđ Bucko.

Vlada Republike Srbije je odredila cenovnik za advokate. Najviša tarifa, koja se može isplatiti u krivičnim postupcima je 130 hiljada dinara, u skladu sa Uredbom o tarifi za pružanje besplatne pravne pomoći ("Sl. glasnik RS", br. 74/2019).

Izvor: Vebsajt RTV, Kristijan Takač, 29.10.2019.
Naslov: Redakcija