Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

ZAKON O ORGANIZACIJI I NADLEŽNOSTI DRŽAVNIH ORGANA U SUZBIJANJU ORGANIZOVANOG KRIMINALA, TERORIZMA I KORUPCIJE: Od 1. marta 2018. godine posebna odeljenja viših javnih tužilaštava za suzbijanje korupcije u Beogradu, Novom Sadu, Nišu i Kraljevu će se baviti slučajevima korupcije protiv osumnjičenih kojima se na teret stavlja neki vid zloupotrebe, koja je manja od 200 miliona dinara


Specijalizovani tužioci za borbu protiv korupcije, njih 44, kao i šest finansijskih forenzičara zvanično počinju sa radom u četvrtak, 1. marta, pa se već od narednog meseca može očekivati novi udar na korupciju i privredni kriminal na svim nivoima, u javnom i privatnom sektoru.

Specijalizovani tužioci i finansijski forenzičari raspoređeni su u četiri regionalna odeljenja viših javnih tužilaštava u Beogradu, Novom Sadu, Nišu i Kraljevu, kažu u Republičkom javnom tužilaštvu (RJT).

1. marta 2018. godine počinje primena Zakona o organizaciji i nadležnosti državnih organa u suzbijanju organizovanog kriminala, terorizma i korupcije ("Sl. glasnik RS", br. 94/2016), koji poseban akcenat stavlja na procesuiranje koruptivnih i finansijskih krivičnih dela.

Na čelu nove organizacione mreže je Tužilaštvo za organizovani kriminal sa sedištem u Beogradu, koje će procesuirati krivična dela "visoke korupcije", u kojima imovinska vrednost prelazi 200 miliona dinara.

U tom tužilaštvu angažovana su dva finansijska forenzičara koja će svojim stručnim znanjima pomagati tužiocima u istrazi, prikupljanju dokaza i njihovom predstavljanju pred sudom.

Posebna odeljenja viših javnih tužilaštava za suzbijanje korupcije u pomenuta četiri grada će se baviti slučajevima korupcije protiv osumnjičenih kojima se na teret stavlja neki vid zloupotrebe, koja je manja od 200 miliona dinara.

U ta četiri odeljenja angažovan je po jedan finansijski forenzičar, kažu u RJT.

U vrhovnom tužilaštvu preciziraju da će u nadležnosti posebnih odeljenja biti pokretanje krivičnih postupaka za krivična dela protiv službene dužnosti i privrede, kao i više krivičnih dela protiv državnih organa i pravosuđa, ako su izvršena u vezi sa krivičnim delima protiv službene dužnosti i privrede.

Prema podacima RJT, planirano je da u odeljenju Višeg javnog tužilaštva u Beogradu bude angažovano ukupno 25 zamenika javnog tužioca, od kojih će njih 17 početi sa radom 1. marta.

Za postupanje u odeljenju za suzbijanje Višeg javnog tužilaštva u Kraljevu planirano je 15 zamenika javnih tužilaca, a u četvrtak rad počinje njih osam.

U odeljenju za suzbijanje korupcije u Višem javnom tužilaštvu u Nišu planirano je 15 zamenika javnih tužilaca, a devet će početi rad u četvrtak, dok je u Novom Sadu planirano 20 zamenika, od kojih 10 počinje u četvrtak da radi.

U RJT ukazuju da će pomenuta odeljenja biti nadležna za postupanje na teritoriji Apelacionog javnog tužilaštva na čijem područje se nalaze sedišta tih tužilaštava.

Tako će odeljenje za suzbijanje korupcije Višeg javnog tužilaštva u Beogradu biti nadležno za postupanje na teritoriji Apelacionog javnog tužilaštva u Beogradu, odeljenje Višeg javnog tužilaštva u Novom Sadu će biti nadležno za postupanje na teritoriji Apelacionog javnog tužilaštva u Novom Sadu, Odeljenje Višeg javnog tužilaštva u Nišu biće nadležno za postupanje na teritoriji Apelacionog javnog tužilaštva u Nišu, dok će odeljenje Višeg javnog tužilaštva u Kraljevu biti nadležno za postupanje na teritoriji Apelacionog javnog tužilaštva u Kragujevcu.

Kada je u pitanju raspoređivanje i upućivanje tužilaca u ova odeljenja, u RJT ukazuju da je Republički javni tužilac Zagorka Dolovac donela odluku o upućivanju zamenika tužilaca u odeljenja za suzbijanje korupcije, dok su svoje odluke o raspoređivanju doneli Viši javni tužioci u Beogradu, Novom Sadu, Nišu i Kraljevu.

Svi zamenici javnih tužioca koji su upućeni ili raspoređeni u ova odeljenja prošli su obuku i stekli potrebna znanja za rad na predmetima korupcije.

Obuke su se odvijale u saradnji između Ministarstva pravde, Pravosudne akademije i Republičkog javnog tužilaštva uz podršku Evropske Unije, preko IPA projekata 2013 pod nazivom "Prevencija i suzbijanje korupcije".

Značajna podrška obuci stigla je iz kancelarije pravnog savetnika Sjedinjenih američkih država u Beogradu, a za tužioce je pripremljena i publikacija u saradnji sa misijom OEBS-a koja treba da pomogne u svakodnevnom radu, napominju u RJT.

U skladu sa odredbama Zakona, izvršene su i bezbednosne provere uz saglasnost zamenika tužilaca koji će raditi u odeljenjima za suzbijanje korupcije, navode u RJT i napominju da su svi raspoređeni ili upućeni zamenici prošli bezbednosne provere.

Paralelno sa formiranjem posebnih odeljenja za suzbijanje korupcije u višim javnim tužilaštvima, u skladu sa Zakonom, oformljena i posebna odeljenja pri višim sudovima u Beogradu, Novom Sadu, Nišu i Kraljevu, koja će suditi u ovim slučajevima, kao i posebna organizaciona jedinica policije.

Kako ističu u RJT, nova organizacija nadležnosti ima za cilj popravljanje rezultata procesuiranja korupcije i privrednog kriminaliteta.

"Kroz formiranje ovih posebnih jedinica za otkrivanje, krivično gonjenje i suđenje za krivična dela korupcije izgradili smo mehanizam za unapređenje saradnje između javnog tužilaštva i drugih državnih organa koji imaju nadležnost ne samo represije već i prevencije", napominju u RJT.

Sve to, kako ukazuju, treba da doprinese da Republika Srbija poveća broj krivičnih postupaka za krivična dela protiv korupcije kao i da podigne nivo efikasnosti kada su u pitanju suzbijanje korupcije i privrednog kriminaliteta.

Izvor: Vebsajt RTV, 27.02.2018.
Naslov: Redakcija