Zastava Bosne i Hercegovine

Video savetovanja / Usklađivanje sa Zakonom o izmenama i dopunama Zakona o radu

Usklađivanje sa Zakonom o izmenama i dopunama Zakona o radu

8. septembar 2014.


Kompanija Paragraf proširuje i nadograđuje svoje edukativne usluge uvođenjem online pristupa stručnim savetovanjima koje je održala u prethodnom periodu. Na osnovu efektivnog praćenja promena i novina u privredi i u javnom sektoru, kompanija Paragraf nastoji da kroz organizaciju edukativnih seminara/savetovanja, svim učesnicima obezbedi instruktivne smernice koje olakšavaju poslovanje, i na taj način neposredno utiče na stvaranje društveno-odgovornog sistema.Prijavite se na naš YouTube kanal kako biste bili obavešteni o novim videima koje objavimo:


Teme kojima je posvećena pažnja na savetovanju bile su:

  • Zakon o radu iz ugla privrede
  • Zasnivanje radnog odnosa, radno vreme, odmori i odsustva, zaštita zaposlenih
  • Zarada, naknada zarade i druga primanja
  • Fond solidarnosti, višak zaposlenih, udaljenje zaposlenog sa rada, izmena ugovora o radu, prestanak radnog odnosa, organizacije zaposlenih i poslodavaca, kolektivni ugovori, nadzor
  • Ovlašćenja inspekcije rada
  • Radni sporovi u sudskoj praksi

Ovo stručno savetovanje se odnosi na propise koji su važili na dan njegovog objavljivanja. Svi izneti stavovi su stručni stavovi, odnosno shvatanja predavača i tako ih treba prihvatiti. S obzirom na prirodu prava, ovo savetovanje sadrži eventualne preporuke a nikako instrukcije kako se mora postupati.