Zastava Bosne i Hercegovine

Video savetovanja / Popis imovine i obaveza za budžetske korisnike i pripremne radnje

Popis imovine i obaveza za budžetske korisnike i pripremne radnje

15. decembar 2016.


Kompanija Paragraf proširuje i nadograđuje svoje edukativne usluge uvođenjem online pristupa stručnim savetovanjima koje je održala u prethodnom periodu. Na osnovu efektivnog praćenja promena i novina u privredi i u javnom sektoru, kompanija Paragraf nastoji da kroz organizaciju edukativnih seminara/savetovanja, svim učesnicima obezbedi instruktivne smernice koje olakšavaju poslovanje, i na taj način neposredno utiče na stvaranje društveno-odgovornog sistema.Prijavite se na naš YouTube kanal kako biste bili obavešteni o novim videima koje objavimo:


Kompanija Paragraf organizovala je i održala jednodnevno stručno savetovanje na temu “Popis imovine i obaveza za budžetske korisnike i pripremne radnje za sastavljanje finansijskih izveštaja za 2016. godinu". Savetovanje je održano u Beogradu, u Centru Sava, 1. decembra 2016. godine.

Predavači na savetovanju bili su Snežana Vukotić, pomoćnik direktora Republičke direkcije za imovinu, Lazar Ignjatov, direktor službe za internu reviziju korisnika budžetskih sredstava AP Vojvodine i Jasmina Vratonjić, odgovorni urednik za budžetski sistem i budžetsko računovodstvo stručnog časopisa Budžetski instruktor i Pravnik u javnom sektoru.

Teme kojima je posvećena pažnja bile su:

  • Aktuelni propisi i najavljene izmene od značaja za poslovanje korisnika javnih sredstava
  • Popis imovine i obaveza korisnika budžetskih sredstava i pripremne radnje za sastavljanje finansijskih izveštaja za 2016. godinu
  • Odgovori na pitanja

Ovo stručno savetovanje se odnosi na propise koji su važili na dan njegovog objavljivanja. Svi izneti stavovi su stručni stavovi, odnosno shvatanja predavača i tako ih treba prihvatiti. S obzirom na prirodu prava, ovo savetovanje sadrži eventualne preporuke a nikako instrukcije kako se mora postupati.