Zastava Bosne i Hercegovine

Video savetovanja / Obuka za korišćenje aplikacije e-Aukcija za eksterne korisnike usluga u postupku prinudne naplate potraživanja putem javne prodaje

Obuka za korišćenje aplikacije e-Aukcija za eksterne korisnike usluga u postupku prinudne naplate potraživanja putem javne prodaje

1. oktobar 2020.


Kompanija Paragraf proširuje i nadograđuje svoje edukativne usluge uvođenjem online pristupa stručnim savetovanjima koje je održala u prethodnom periodu. Na osnovu efektivnog praćenja promena i novina u privredi i u javnom sektoru, kompanija Paragraf nastoji da kroz organizaciju edukativnih seminara/savetovanja, svim učesnicima obezbedi instruktivne smernice koje olakšavaju poslovanje, i na taj način neposredno utiče na stvaranje društveno-odgovornog sistema.Prijavite se na naš YouTube kanal kako biste bili obavešteni o novim videima koje objavimo:


Kompanija Paragraf realizovala je vebinar na temu "Obuka za eksterne korisnike usluga aplikacije e-Aukcija u postupku prinudne naplate potraživanja putem javne prodaje". Vebinar je održan 22. septembra 2020. godine.

Predavači na vebinaru bili su:

  • Jelena Deretić, pomoćnica ministarke pravde
  • Dušan Kuzmanović, lice odgovorno za zaštitu podataka o ličnost u Ministarstvu pravde
  • Branislav Stojanović, mlađi ekspert za pravni okvir, istraživanje i analizu

Ovim vebinarom detaljno su predstavljeni koraci koje zainteresovana fizička ili pravna lica treba da preduzmu - od registracije korisnika i prijavljivanja kvalifikovanim elektronskim sertifikatom, do samog upućivanja ponuda u postupku elektronskog javnog nadmetanja. Namenjen je svim fizičkim i pravnim licima, budući da u postupku izvršenja stranka može biti bilo koje fizičko ili pravno lice, a posebno javnim izvršiteljima, advokatima i javnim komunalnim preduzećima.


Ovo stručno savetovanje se odnosi na propise koji su važili na dan njegovog objavljivanja. Svi izneti stavovi su stručni stavovi, odnosno shvatanja predavača i tako ih treba prihvatiti. S obzirom na prirodu prava, ovo savetovanje sadrži eventualne preporuke a nikako instrukcije kako se mora postupati.