Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore

Prijavite se na mailing listu:


Informacije o izmenama, dopunama, važenju, prethodnim verzijama ili napomenama propisa, kao i o drugim dokumentima koji su relacijski povezani sa propisom možete saznati na linku OVDE.

Email Print

ODLUKA O MINIMALNOJ VISINI IZNOSA TROŠKOVA ZA TEKUĆE ODRŽAVANJE ZAJEDNIČKIH DELOVA ZGRADA, VISINI IZNOSA NAKNADE KOJU PLAĆAJU VLASNICI POSEBNIH DELOVA U SLUČAJU PRINUDNO POSTAVLJENOG PROFESIONALNOG UPRAVNIKA I MINIMALNOJ VISINI IZNOSA TROŠKOVA ZA INVESTICIONO ODRŽAVANJE ZAJEDNIČKIH DELOVA ZGRADA

("Sl. list grada Smedereva", br. 3/2018)

 

Član 1

Ovom Odlukom utvrđuju se minimalni iznosi koje su vlasnici posebnih delova zgrada dužni mesečno izdvajati za tekuće i investiciono održavanje zajedničkih delova zgrada koje se nalaze na teritoriji grada Smedereva, kao i visina iznosa naknade koju plaćaju vlasnici posebnih delova zgrada u slučaju prinudno postavljenog profesionalnog upravnika od strane nadležnog organa grada Smedereva.

Član 2

Vlasnici posebnih delova zgrada na teritoriji grada Smedereva u obavezi su mesečno izdvajati na ime minimalnih troškova za tekuće održavanje zajedničkih delova zgrada sledeće iznose:

- minimalni iznos troškova za tekuće održavanje za stan i poslovni prostor u zgradi bez lifta u iznosu od 305,00 dinara mesečno;

- minimalni iznos troškova za tekuće održavanje za stan i poslovni prostor u zgradi sa liftom u iznosu od 397,00 dinara mesečno,

- minimalni iznos troškova za tekuće održavanje za garažu u iznosu od 183,00 dinara mesečno;

- minimalni iznos troškova za tekuće održavanje za garažne boksove i garažna mesta u zajedničkoj garaži u iznosu od 122,00 dinara mesečno.

Član 3

Vlasnici posebnih delova zgrada na teritoriji grada Smedereva u obavezi su mesečno plaćati naknadu u slučaju prinudno postavljenog profesionalnog upravnika, i to:

- naknadu prinudnom profesionalnom upravniku za upravljanje posebnim delovima u iznosu od 203,00 dinara mesečno, za stanove i poslovne prostore u zgradama koje imaju do 8 posebnih delova;

- naknadu prinudnom profesionalnom upravniku za upravljanje posebnim delovima u iznosu od 244,00 dinara mesečno, za stanove i poslovne prostore u zgradama koje imaju od 8 do 30 posebnih delova;

- naknadu prinudnom profesionalnom upravniku za upravljanje posebnim delovima u iznosu od 285,00 dinara mesečno za stanove i poslovne prostore u zgradama koje imaju preko 30 posebnih delova;

- naknadu prinudnom profesionalnom upravniku za upravljanje garažnim mestom u zajedničkoj garaži kao posebnom delu u iznosu od 81,00 dinar mesečno;

- naknadu prinudnom profesionalnom upravniku za upravljanje garažom i garažnim boksovima u iznosu od 41,00 dinar mesečno.

Član 4

Vlasnici posebnih delova zgrada na teritoriji grada Smedereva, u obavezi su da mesečno izdvajaju na ime minimalnih troškova investicionog održavanja zajedničkih delova zgrada sledeće utvrđene iznose:

- u zgradama starosti do 10 godina 2,65 dinara/m2, a ukoliko zgrada ima lift 3,44 dinara/m2;

- u zgradama starosti od 10 do 20 godina 3,97 dinara/m2, a ukoliko zgrada ima lift 5,16 dinara/m2;

- u zgradama starosti od 20 do 30 godina 5,29 dinara/m2, a ukoliko zgrada ima lift 6,88 dinara/m2;

- u zgradama starosti preko 30 godina 6,61 dinar/m2, a ukoliko zgrada ima lift 8,60 dinara/m2;

- u zgradama starosti do 10 godina 1,59 dinara/m2 za garaže, odnosno 1,06 dinara/m2 za garažni boks i garažno mesto u zajedničkoj garaži;

- u zgradama starosti od 10 do 20 godina 2,38 dinara/m2 za garaže, odnosno 1,59 dinara/m2 za garažni boks i garažno mesto u zajedničkoj garaži;

- u zgradama starosti do 20 do 30 godina 3,17 dinara/m2 za garaže odnosno 2,12 dinara/m2 za garažni boks i garažno mesto u zajedničkoj garaži;

- u zgradama starosti preko 30 godina 3,97 dinara/m2 za garaže odnosno 2,65 dinara/m2 za garažni boks i garažno mesto u zajedničkoj garaži.

Član 5

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom listu grada Smedereva".