Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore

Pitanja i odgovori

RAD OD KUĆE ZAPOSLENOG KOME JE NALOŽENA MERA SAMOIZOLACIJE ZA VREME EPIDEMIJE ZARAZNE BOLESTI COVID-19


Pitanje:

• Da li zaposleni kod korisnika javnih sredstava, kome je naložena mera samoizolacije zbog kontakta sa licem koje je zaraženo virusom COVID-19, može raditi od kuće?

Odgovor:

U skladu sa članom 2. stav 1. Uredbe o organizovanju rada poslodavaca za vreme vanrednog stanja ("Sl. glasnik RS", br. 31/2020), za vreme vanrednog stanja poslodavac je dužan da omogući zaposlenima obavljanje poslova van prostorija poslodavca (rad na daljinu i rad od kuće), na svim radnim mestima na kojima je moguće organizovati takav rad u skladu sa opštim aktom i ugovorom o radu. Dalje je propisano da, ako opštim aktom i ugovorom o radu nije predviđen način rada iz stava 1. ovog člana, poslodavac može rešenjem omogućiti zaposlenom obavljanje poslova van prostorija poslodavca, ukoliko mu to organizacioni uslovi dozvoljavaju.

Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave je, u skladu sa Uredbom o organizovanju rada poslodavaca za vreme vanrednog stanja, uputilo Preporuku organima lokalne samouprave o organizovanju rada za vreme vanrednog stanja u skladu sa kojim je u planiranju organizacije rada potrebno imati u vidu da su naročito ugrožena lica sa utvrđenim hroničnim oboljenjima i lica starija od 60 godina i da posebnu zaštitu uživa roditelj deteta do 12 godina a naročito ukoliko sâm vrši roditeljska prava ili je drugom roditelju ustanovljena radna obaveza. Navedenim licima treba omogućiti rad od kuće, u skladu sa planom rada koji utvrđuje poslodavac odnosno rukovodilac.

U skladu sa navedenom preporukom, u planiranju organizacije rada a u cilju smanjenja rizika od širenja zaraze, potrebno je imati u vidu da su naročito ugrožena lica sa utvrđenim hroničnim oboljenjima i lica starija od 60 godina i da posebnu zaštitu uživa roditelj deteta do 12 godina a naročito ukoliko sâm vrši roditeljska prava ili je drugom roditelju ustanovljena radna obaveza. Prioritetno za navedena lica treba omogućiti rad od kuće, u skladu sa planom rada koji utvrđuje poslodavac odnosno rukovodilac.

Dalje se navodi da zaposlenima koji imaju obavezu kućne izolacije (samoizolacije) koja je utvrđena samo radi praćenja stanja (karantin) ne može se utvrditi obaveza dolazaka na rad u prostorije poslodavca.

Navedenu preporuku treba da primenjuju ne samo jedinice lokalne samouprave, već i ostali poslodavci u javnom sektoru.

U smislu navedenog, zaposlenom koji je u samoizolaciji u kućnim uslovima može biti određen rad od kuće, ali mu se ne može, dok traje period samoizolacije, utvrđivati obaveza dolaska u prostorije poslodavca.

Ranko Jerković