Zastava Bosne i Hercegovine

Stručni komentar

UVOĐENJE PRIVREMENE ZABRANE IZVOZA OSNOVNIH PROIZVODA BITNIH ZA STANOVNIŠTVO


Vlada Republike Srbije je na sednici 14. marta 2020. godine usvojila Odluku o privremenoj zabrani izvoza osnovnih poizvoda bitnih za stanovništvo ("Sl. glasnik RS", br. 28/2020 - dalje: Odluka), koja je stupila na snagu 14. marta 2020. godine.

Odluka je doneta na osnovu člana 19. stav 4. Zakona o spoljnotrgovinskom poslovanju ("Sl. glasnik RS", br. 36/2009, 36/2011 - dr. zakon, 88/2011 i 89/2015 - dr. zakon) i člana 43. stav 3. Zakona o Vladi ("Sl. glasnik RS", br. 55/2005, 71/2005 - ispr., 101/2007, 65/2008, 16/2011, 68/2012 - odluka US, 72/2012, 7/2014 - odluka US, 44/2014 i 30/2018 - dr. zakon) sa ciljem da se uvede privremena zabrana izvoza osnovnih proizvoda bitnih za stanovništvo u cilju sprečavanja kritične nestašice ovih proizvoda, odnosno da se ublaže posledice nestašice nastale usled potrebe stanovništva za povećanim snabdevanjem prouzrokovanim širenjem virusa SARS-Cov-2.

Odluka je izmenjena i dopunjena na sednici Vlade 17. marta 2020. godine ("Sl. glasnik RS", br. 33/2020 od 17. marta 2020. godine).

Zabrana izvoza je uvedena u trajanju od 30 dana.

Zabrana izvoza se odnosi na sledeće proizvode iz navedenih tarifnih oznaka:

• brašno od pšenice iz tarifnih oznaka 1101 00 11 00 i 1101 00 15 00;

• seme suncokreta, u ljusci iz tarifne oznake 1206 00 99 00;

• ulje od suncokreta, sirovo iz tarifne oznake 1512 11 91 00;

• ulje od suncokreta, rafinisano iz tarifne oznake 1512 19 90 00;

• beli šećer iz tarifne oznake 1701 99 10 00;

• sapuni iz tarifnih oznaka 3401 11 00 00, 3401 20 90 00 i 3401 30 00 00;

• deterdženti iz tarifnih oznaka 3402 20 90 00 i 3402 90 90 00, osim toaletnih kuglica i tableta za mašinsko pranje sudova;

• rukavice (i odeća i pribor za odeću) od plastičnih masa iz tarifne oznake 3926 20 00 00;

• pelene za decu i odrasle iz tarifnih oznaka 9619 00 81 00 i 9619 00 89 10;

• maramice iz tarifne oznake 4818 20 10 00;

• ubrusi (u rolni i na komad) iz tarifnih oznaka 4818 20 91 00 i 4818 20 99 00;

• maske, plastične sa tekstilnim filterom iz tarifne oznake 6307 90 98 00;

• prekrivke, tekstilne za hiruršku upotrebu iz tarifne oznake 6307 90 92 00;

• odelo hirurško, od papira iz tarifne oznake 4818 50 00 00;

• maske papirne iz tarifnih oznaka 4818 90 10 00 i 4818 90 90 00;

• odelo zaštitno, gumeno iz tarifne oznake 4015 90 00 00;  

• rukavice, gumene, hirurške i ostale iz tarifnih oznaka 4015 11 00 00 i 4015 19 00 00;

• odelo hirurško, tekstilno iz tarifne oznake 6210 10 92 00;

• varikina i ostali dezinfektanti iz tarifnih oznaka 2828 90 00 00, 3808 94 10 00, 3808 94 20 00 i 3808 94 90 00;

• asepsol iz tarifne oznake 3402 12 00 00;

• alkohol iz tarifnih oznaka 2207 10 00 00, 2207 20 00 00 i 2208 90 91 00, 2208 90 99 00;

• naočare, zaštitne 9004 90 10 00

Odluka propisuje u tački 1a da se zabrana ne odnosi se na robu koju domaće lice kupi u drugoj državi ili carinskoj teritoriji ako se ta roba nakon sprovedenog odgovarajućeg carinskog postupka otprema sa teritorije Republike Srbije, u skladu sa zakonom kojim se uređuje spoljnotrgovinsko poslovanje.

S obzirom da Vlada, a posebno nadležna ministarstva (Ministarstvo trgovine, turizma i telekomunikacija; Ministartvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede; Ministarstvo zdravlja i Ministarstvo finansija) pažljivo prate kretanja na tržištu i potrebe stanovništva, može se očekivati da se privremena zabrana izvoza osnovnih proizvoda bitnih za stanovništvo, u cilju sprečavanja kritične nestašice ovih proizvoda, u narednim danima dodatno proširi i drugim proizvodima.

Nadica Pantović