Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore

Stručni komentar

DOPUŠTENOST PODNOŠENJA FOTOKOPIJA DOKAZA O UPLATI ADMINISTRATIVNIH TAKSI U POSTUPCIMA PRED MINISTARSTVOM SAOBRAĆAJA, GRAĐEVINARSTVA I INFRASTRUKTURE


U cilju olakšanja provođenja upravnih postupaka pred Ministarstvom građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture (dalje: Ministarstvo) za vreme trajanja vanrednog stanja u Republici Srbiji, Ministarstvo je donelo obaveštenje kojim se dopušta podnošenje zahteva sa prilogom fotokopije dokaza o uplati administrativne takse, s tim da će podnosioci biti u obavezi da originale dokaza o uplati dostave ministarstvu po ukidanju vanrednog stanja.

U nastavku se nalazi celovit tekst predmetnog obaveštenja.

Republika Srbija
MINISTARSTVO GRAĐEVINARSTVA,
SAOBRAĆAJA I INFRASTRUKTURE
Sektor za drumski transport,
puteve i bezbednost saobraćaja
Datum: 06.04.2020. godine
Beograd

OBAVEŠTENJE

Dana 15.03.2020. godine u Republici Srbiji uvedeno je vanredno stanje usled proglašenja COVID-19 izazvane virusom SARS-CoV-2 zaraznom bolešću.

Odlukom o proglašenju COVID-19 izazvane virusom SARS-CoV-2 zaraznom bolešću propisano je stvaranje uslova za nastavak nesmetanog odvijanja međunarodnog prevoza tereta u drumskom saobraćaju i u vreme trajanja vanrednog stanja.

Shodno navedenom, ovo ministarstvo je donelo odluku da se za vreme trajanja vanrednog stanja u postupcima pred ovim ministarstvom, kao dokaz o uplati administrativnih taksi prihvataju fotokopije potvrda, odnosno izvoda poslovnih banaka koje banke putem mejla šalju prevoznicima kod elektronskih uplata.

Ovo dalje znači da stranke prilikom podnošenja zahteva za izdavanja međunarodnih dozvola, potvrda o ispunjenosti tehničkih uslova u pogledu buke i emisije zagađivača i tehničko-eksploatacionih uslova u pogledu bezbednosti saobraćaja, licenci za javni prevoz, izvoda licenci za javni prevoz, kao i svih drugih akata koje izdaje ovo ministarstvo, nisu dužne da dostavljaju originale dokaza o uplati administrativne takse overene pečatom poslovne banke.

Stranke, za vreme trajanja vanrednog stanja, kao dokaz o uplati administrativne takse mogu dostaviti fotokopiju overene potvrde o uplati ili overenog izvoda svoje poslovne banke, pod uslovom da uplata administrativne takse nije starija od tri radna dana od dana podnošenja zahteva ovom ministarstvu.

Nakon okončanja vanrednog stanja, stranke će biti u obavezi da ovom ministarstvu dostave originale dokaza o uplati administrativnih taksi overene od strane poslovnih banaka, odnosno izvode banaka.

Prevoznici za koje se ispostavi da su zloupotrebili na bilo koji način ovu odluku ministarstva, koja je doneta u cilju smanjenja širenja zaraze, snosiće odgovarajuće mere.

V.D. POMOĆNIK DIREKTORA
Saša Stojanović

Redakcija