Zastava Bosne i Hercegovine

Pitanja i odgovori

OBAVLJANJE MEĐUNARODNOG PREVOZA TERETA ZA VREME VANREDNOG STANJA


Pitanje:

• Direktor i vozač (koji vrši prevoz robe za potrebe firme) ima potrebe izlaska van granica u Crnu Goru i Bosnu i Hercegovinu, da li je moguće i kako za vreme vanrednog stanja?

Odgovor:

Zakon o prevozu tereta u drumskom saobraćaju ("Sl. glasnik RS", br. 68/2015 i 41/2018 - dalje: Zakon) u članu 1. određuje da se odredbe Zakona ne odnose na: "prevoz tereta koji se obavlja teretnim vozilom ili skupom vozila koji čini teretno vozilo i priključno vozilo, čija najveća dozvoljena masa ne prelazi 1.500 kg."

U članu 2. Zakona određeno je značenje izraza, među kojima:

prevoz tereta u drumskom saobraćaju je kretanje praznog ili natovarenog teretnog vozila ili skupa vozila;

prevoz tereta u međunarodnom drumskom saobraćaju je prevoz tereta u drumskom saobraćaju pri čijem se obavljanju prelazi najmanje jedna državna granica;

prevoz tereta za sopstvene potrebe je prevoz tereta u drumskom saobraćaju koji domaće privredno društvo, drugo pravno lice, preduzetnik, poljoprivrednik, odnosno strano pravno lice, preduzetnik ili fizičko lice obavlja bez naknade u vezi sa poslovima iz svoje delatnosti;

Odluka o proglašenju vanrednog stanja ("Sl. glasnik RS", br. 29/2020) na snazi je od 15.3.2020. godine. Odluka o zatvaranju graničnih prelaza ("Sl. glasnik RS", br. 25/2020, 27/2020 i 35/2020 - dalje: Odluka) na snazi je od 12.3.2020. godine u članu 1. Odluke stoji: "Zatvaraju se granični prelazi za međunarodni drumski, železnički i rečni saobraćaj, kao i pogranični saobraćaj prema Mađarskoj, Rumuniji, Republici Bugarskoj, Republici Severnoj Makedoniji, Crnoj Gori, Bosni i Hercegovini i Republici Hrvatskoj, navedeni u Prilogu koji je odštampan uz ovu odluku i čini njen sastavni deo." To znači da nisu svi granični prelazi zatvoreni za drumski saobraćaj već samo oni navedeni u Prilogu.

Odluka o zatvaranju svih graničnih prelaza za ulazak u Republiku Srbiju ("Sl. glasnik RS", br. 37/2020) u primeni je od 19.3.2020. godine. U članu 1. Ove odluke stoji: "Zatvaraju se svi granični prelazi za ulazak putnika u Republiku Srbiju - u međunarodnom drumskom, železničkom i rečnom saobraćaju, kao i za ulazak preko graničnih prelaza za pogranični saobraćaj prema susednim zemljama."

Dakle, onemogućen je ulazak putnika, ali ne i ulazak tereta u Republiku Srbiju.

Prevoz tereta nesmetano se može vršiti u Bosnu i Hercegovinu i Crnu Goru, uz poštovanje Odluke o privremenoj zabrani izvoza osnovnih proizvoda bitnih za stanovništvo ("Sl. glasnik RS", br. 28/2020, 33/2020, 37/2020, 39/2020 i 41/2020).

Napominjemo da je za kretanje između 17 i 05 časova potrebno podneti zahtev Ministarstvu privrede na elektronsku adresu vanrednostanje@privreda.gov.rs.

Dragana Tošić