Zastava Bosne i Hercegovine

Stručni komentar

OBAVEZE PRIVREDNIH SUBJEKATA KOJI OBAVLJAJU JAVNI PREVOZ PREMA UREDBI O MERAMA ZA SPREČAVANJE I SUZBIJANJE ZARAZNE BOLESTI COVID-19 - "Sl. glasnik RS", br. 66/2020


Na osnovu člana 6. stav 1. Zakona o zaštiti stanovništva od zaraznih bolesti ("Sl. glasnik RS", br. 15/2016) Vlada Republike Srbije je donela Uredbu o merama za sprečavanje i suzbijanje zarazne bolesti COVID-19 ("Sl. glasnik RS", br. 66/2020, stupila na snagu 7.5.2020. godine- dalje: Uredba) kojom se određuju odgovarajuće mere za sprečavanje i suzbijanje zarazne bolesti COVID-19 izazvane virusom SARS-CoV-2, kao i uslovi, način sprovođenja, izvršioci i sredstva za sprovođenje tih mera.

Kada je reč o javnom prevozu član 9. Uredbe propisuje da su jedinice lokalne samouprave dužne da obavljanje gradskog i prigradskog prevoza organizuju uz primenumera prevencije, sprečavanja širenja i smanjenja rizika od bolesti COVID-19, u skladu sapreporukama nadležnog zavoda, odnosno instituta za javno zdravlje (dalje: preporuke). A od mera predviđenih preporukama može se odstupiti (samo) kada je to potrebno za obavljanje službene dužnosti ovlašćenih službenih lica.

Odredbama člana 9. Uredbe su propisane i obaveze koje se odnose na privredne subjekte, te je propisano da su i autobuski prevoznicii autobuskestanice dužni da obavljanje međumesnog linijskog, posebnog linijskog, ali i prevoza putnika za sopstvene potrebe, organizuju u skladu sa preporukama.

U stavu 3. istog člana Uredbe se navodi da je "u skladu sa mogućnostima autobuskog prevoznika, potrebno angažovanje što većeg broja autobusa, a u cilju što redovnijeg odvijanja prevoza putnika u drumskom saobraćaju". Ova odredba očigledno nije imperativne prirode, odnosno reč je o načelnoj odredbi koja sugeriše na koji način bi trebalo da se ponašaju oni subjekti koji imaju veći vozni park, odnosno koji imaju mogućnost povećanja broja vozila u opticaju. Navedeno povećanje broja autobusa bi svakako proizvelo veće troškove subjektima zbog dodatnog angažovanja vozača i vozila, uz ostale redovne troškove koje snosi prevoznik (gorivo, putarina i sl), te je upitan efekat takve, načelne odredbe, bez propisane sankcije za nepoštovanje.

Za razliku od stava 3, odredba stava 4. člana 9. Uredbe jeste imperativnog karaktera i njom je propisano da autobuski prevoznici sa registrovanim redom vožnje u međumesnom prevozu putnika u drumskom saobraćaju imaju obavezu da do 1.9.2020. godine obavljaju polaske za koje postoje iskazane potrebe putnika, ali ne manje od 25% polazaka sa registrovanih redova vožnje, nakon čega je neophodno da prevoz obavljaju u skladu sa registrovanim redom vožnje. Dakle, postoji jasna obaveza za autobuske prevoznike da obavljaju "polaske za koje postoje iskazane potrebe putnika", uz propisani procenat polazaka u odnosu na redovne polaske. Ostaje nejasno na koji način putnici iskazuju svoje potrebe za prevozom, odnosno na koji način će pojedini prevoznik sticati informaciju o potrebama putnika. Da li će u tu svrhu prevoznik formirati određene ankete i sl., ostaje da se vidi u praksi.

Pružaoci stanične usluge na autobuskim stanicama moraju primeniti preventivne mere kojima se osigurava bezbednost zaposlenih i bezbednost korisnika usluga:

• obavezna dezinfekcija svih prostorija autobuske stanice, opreme, mobilijara,

• obavezna upotreba zaštitnih sredstava tj. maski,

• obavezno merenje temperature putnicima u skladu sa posebnim planom mera, koje su sastavni deo akta o proceni rizika (koji upravljač autobuske stanice donosi u skladu sa zakonom i propisima iz oblasti bezbednosti i zdravlja na radu).

Upravljač železničkih stanica mora primeniti preventivne mere kojima se osigurava bezbednost zaposlenih i bezbednost korisnika usluga:

• obavezna dezinfekcija svih prostorija železničke stanice, opreme, mobilijara,

• obavezna upotreba zaštitnih sredstava tj. maski i

• merenje temperature putnicima prilikom ulaska u železničku stanicu ili prilikom ulaska u voz (u skladu sa karakteristikama objekta i tehničkim mogućnostima).

Lučki operateri putničkih pristaništa dužni su da primenjuju preventivne mere kojima se osigurava bezbednost zaposlenih i bezbednost korisnika usluga u skladu sa preporukama.

Uredbom je stavljena van snage Odluka o ublažavanju mera zabrane obavljanja javnog prevoza putnika za vreme vanrednog stanja ("Sl. glasnik RS", br. 63/2020).

Izdvajamo još jednu obavezu kada je reč o delatnosti prevoza putnika, ali u avio-saobraćaju. Naime, Odlukom o dopunama Odluke o proglašenju bolesti COVID-19 izazvane virusom SARS-CoV-2 zaraznom bolešću ("Sl. glasnik RS", br. 66/2020), iz novododate tačke 4v.

Naime, avio-prevoznik koji obavlja međunarodni prevoz, će pored pribavljanja potrebnih odobrenja i saglasnosti u skladu sa svim važećim propisima Republike Srbije, a radi provere da li su obezbeđene sve mere za sprečavanje širenja zaraze, pre otpočinjanja planiranog leta dostavljati nadležnoj službi Direktorata civilnog vazduhoplovstva Republike Srbije (koji pribavlja saglasnost ministarstva nadležnog za poslove saobraćaja) sledeću dokumentaciju:

1) dozvolu radnog tela Vlade za ulazak u Republiku Srbiju i boravak ili tranzit kroz Republiku Srbiju, ako prevozi strane državljane;

2) izjavu da će prevoziti samo putnike koji poseduju dokaz o negativnom rezultatu testiranja na prisustvo virusa SARS-CoV-2, u skladu sa preporukama nadležnog zavoda, odnosno instituta za javno zdravlje;

3) izjavu da je upoznao putnike sa merama i uslovima za ulazak na teritoriju Republike Srbije u skladu sa preporukama nadležnog zavoda, odnosno instituta za javno zdravlje.

Mile Orlović