Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni glasnik Republike Srbije

(broj 19 od 14.03.2018.)


 • INDEKSI POTROŠAČKIH CENA ZA FEBRUAR 2018. GODINE ("Sl. glasnik RS", br. 19/2018)
 • MALOPRODAJNE CENE DUVANSKIH PRERAĐEVINA, "VELETABAK" D.O.O. NOVI SAD ("Sl. glasnik RS", br. 19/2018)
 • MALOPRODAJNE CENE DUVANSKIH PRERAĐEVINA, MERCATA D.O.O. BEOGRAD ("Sl. glasnik RS", br. 19/2018)
 • ODLUKA O UTVRĐIVANJU VISINE TAKSI U 2019. GODINI ("Sl. glasnik RS", br. 19/2018)
 • ODLUKA USTAVNOG SUDA BROJ IUO-122/2017 ("Sl. glasnik RS", br. 19/2018)
 • ODLUKA USTAVNOG SUDA BROJ UŽ-7387/2015 ("Sl. glasnik RS", br. 19/2018)
 • POSLOVNIK O RADU SAVETA ZA UJEDNAČAVANJE PRAKSE U POSTUPCIMA IZVRŠENJA I OBEZBEĐENJA ("Sl. glasnik RS", br. 19/2018)
 • PRAVILNIK O IZMENI PRAVILNIKA O LISTI LEKOVA KOJI SE PROPISUJU I IZDAJU NA TERET SREDSTAVA OBAVEZNOG ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA ("Sl. glasnik RS", br. 19/2018)
 • PRAVILNIK O METODOLOGIJI ZA IZVRŠAVANJE POSLOVA U SKLADU SA ZAKONOM O SPREČAVANJU PRANJA NOVCA I FINANSIRANJA TERORIZMA ("Sl. glasnik RS", br. 19/2018)
 • PRAVILNIK O OBRASCU SLUŽBENE LEGITIMACIJE I IZGLEDU SLUŽBENE ZNAČKE ZAPOSLENIH U UPRAVI ZA SPREČAVANJE PRANJA NOVCA ("Sl. glasnik RS", br. 19/2018)
 • PRAVILNIK O UTVRĐIVANJU PROGRAMA MONITORINGA BEZBEDNOSTI HRANE ZA ŽIVOTINJE ZA 2018. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 19/2018)
 • REŠENJE DIREKTORA AGENCIJE ZA BORBU PROTIV KORUPCIJE BROJ 014-020-00-0194/17-11 ("Sl. glasnik RS", br. 19/2018)
 • REŠENJE DIREKTORA AGENCIJE ZA BORBU PROTIV KORUPCIJE BROJ 014-020-00-0228/15-11 ("Sl. glasnik RS", br. 19/2018)
 • REŠENJE DIREKTORA AGENCIJE ZA BORBU PROTIV KORUPCIJE BROJ 014-07-00-0439/17-11 ("Sl. glasnik RS", br. 19/2018)
 • REŠENJE O IMENOVANJU DIREKTORA JAVNOG KOMUNALNOG PREDUZEĆA "SEČANJ", SEČANJ ("Sl. glasnik RS", br. 19/2018)
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU ISPUNJENOSTI USLOVA ZA OBAVLJANJE POJEDINIH STRUČNIH POSLOVA VETERINARSKE INSPEKCIJE, BROJ 011-00-79/2018-09 ("Sl. glasnik RS", br. 19/2018)
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU ISPUNJENOSTI USLOVA ZA OBAVLJANJE POJEDINIH STRUČNIH POSLOVA VETERINARSKE INSPEKCIJE, BROJ 011-00-80/2018-09 ("Sl. glasnik RS", br. 19/2018)
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU ISPUNJENOSTI USLOVA ZA OBAVLJANJE POJEDINIH STRUČNIH POSLOVA VETERINARSKE INSPEKCIJE, BROJ 011-00-83/2018-09 ("Sl. glasnik RS", br. 19/2018)
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU ISPUNJENOSTI USLOVA ZA OBAVLJANJE POJEDINIH STRUČNIH POSLOVA VETERINARSKE INSPEKCIJE, BROJ 011-00-84/2018-09 ("Sl. glasnik RS", br. 19/2018)
 • REŠENJE O UPOTREBI SREDSTAVA TEKUĆE BUDŽETSKE REZERVE ("Sl. glasnik RS", br. 19/2018)

Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex